Hit (2879) K-1638

Mecmaul Enhur fi Şerhi Mültekal Ebhur

Yazar Adı : Damad Efendi - Şeyhizade İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-08-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Mecmau’l-enhur fî şerhi Mülteka’l-ebhur

Meşhur eserİbrâhim b. Muhammed el-Halebî’ye ait kitabın şerhi olup şârihin lakabına nisbetle Dâmâd ismiyle tanınmıştır.

...