Hit (2090) K-1605

Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber

Yazar Adı : Mustafa Sabri (Şeyhülislam) İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-14 Güncelleyen : /2015-06-14

Dînî Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İ’tila Yollarında Bir Rehber

Kitap ilk olarak İstanbul’da 1341/1922 yılında Evkaf-ı İslamiyye matbaasında basıldı. İkinci olarak ta Sebil Yayınlan tarafından sadeleştirilerek 1969 yılında İstanbul’da basıldı. Kitapta Haşim Nahifin “Türkiye İcin Necat ve 1’tila Yolları” adlı eserinin bölümler halinde tenkidi yapılmaktadır.
Türkiye’de o sıralarda Batı hayranı, yenilikçi bazı yazarlar yazılarında İslam’ın gelişmesi, ahkamının yenilenmesi için içtihat kapısının açılması gerektiğini haykırmakta olup, insanlar arasında dine zarar verici yanlış fikirler yaymaya çalışmaktadırlar. Örnek olarak, Müslumanların çağdaş medeniyetler seviyesinden geri kalmasının sebebinin İslam olduğu, İslam’ın korkutma, yıldırma ve zorbalık esasına dayandığı, kaza ve kader inancının Müslümanları tembelliğe ve uyuşukluğa ittiği, İslam ahkamının ve sabit kanunlarının gelişmeden uzak ve cağın ihtiyaçlarına cevap veremediği, Osmanlı Devleti’ nin bir İslam devleti oluşu, onu diğer medeniyetlerden geride bırakmış ve diğer büyük devletlerdeki olan gücü elinde tutmasına engel olmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde Türkler’le diğer ırktaki milletlerin karışık bir vaziyette yaşamaları, onların gerilemesine ve sonunda da çöküşüne sebep olmuştur. İşte Mustafa Sabri Efendi bu türdeki iddialara cevap mahiyetinde mezkur kitabını kaleme almıştır.

Söz konusu bu kitapta, Türk-Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluşu, Türk-Osmanlı hükümetlerinin yıkılma amilleri, İslamiyetin gözetilecek maksatları, Irkın karışması, Avrupa medeniyetinin yanlış telakkisi, Askerliğin yanlış telakkisi, Tevekkül, Kanaat, Kaza ve kadere iman, İmanda kalple tasdik ve dil ile ikrarın kafi geldiği inancı, Dini ıslahat (içtihat), Aşk ve muhabbet, Medrese ve mektep tahsili, Aile hayatı, Örtünme meselesi ve Kadın haklan konuları ayrı başlıklar halinde işlenmektedir.

...