Hit (1289) K-1594

Muhtasaru Tarihil Hulefa

Yazar Adı : Emir Padişah İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhtasaru Târîhi’l-hulefâ’

Süyûtî’nin Târîhu’l-hulefâ’ adlı eserinin muhtasarıdır. Bazı konularda gerekli açıklamaların da eklendiği eser 987 (1579) yılında tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 4344). 15. Şerhu Elfiyyeti’l-’Irâki. Zeynüddin el-Irâki’nin hadis usulüne dair manzum eserinin şerhi olup 972’de (1564) Mekke’detamamlanmıştır (bazı nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 340; Millet Ktp., Murad Molla, nr. 329).

...