Hit (1338) K-1588

Risale fil Esletilleti Ursile Min Mekke İlel Hind

Yazar Adı : Emir Padişah İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Risâle fi’l-es’ileti’lletî ursile min Mekke ile’l-Hind

Envârü’t-tenzîl ve Tefsîrü’l-Celâleyn gibi eserlerde mevcut çeşitli yorumlarla bazı âyetlerin izahı hususunda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan ibarettir (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 316/7).

...