Hit (3245) K-156

Kitabüs Sünne

Yazar Adı : Ahmed b. Hanbel İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbü's-Sünne.

İ'tikâdü Ehli's-sünne adıyla da bilinen ve İbn Hanbel'in Cehmiyye, Mürcie, Kaderiyye. Havâric, halku'l-Kur'ân, kader, deccal, melâike. rü'yetullah, kürsî ve âhirete dair görüşlerinin oğlu Abdullah tarafından derlenmesiyle meydana ge­len eser Mekke'de (1349) ve Kahire'de (ts), son olarak da Ebû Hacir Muham-med Saîd Besyûni tarafından Beyrut'ta neşredilmiştir (1405/ 1985)

...