Hit (1808) K-1520

Tesmiyetüş Şüyuh

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Tesmiyetü’ş-şüyûh

Nesâî’nin 196 hocasının adını ve onlar Hakkındaki değerlendirmelerini ihtiva eden risâleyi Kasım Ali Sa‘d yayımlamıştır (Mecelletü Câmi’ati’l-İmâm Muhammed b. Su’ûd el-İslâmiyye, sy. 38 [Riyad 1423], s. 121-241).

...