Hit (1456) K-1516

Tesmiyetü Fukahail Emsar

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Tesmiyetü fukahâ’i’l-emsâr

(min ashâbi Resûlillâh sallallahu ‘aleyhi ve sellem ve min ba’zihim min ehli’l-Medîne) (nşr. Subhî el-Bedrî es-Sâmerrâî, Mecmû’atü’r-resâ’il fî ‘ulûmi’l-hadîs içinde, Medine 1389/1969, s. 5-10; nşr. Meşhûr Hasan Mahmûd Süleymân, Zerka [Ürdün] 1408/1987, Selâsü resâ’il hadîsiyye li’l-İmâm en-Nesâ’î içinde; Beyrut 1987; Riyad 1415/1994).

...