Hit (1886) K-1512

el Cerh vet Tadil

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Cerh ve’t-ta’dîl

İbn Hacer el-Askalânî bazı kitaplarında bu esere atıfta bulunmaktadır (Tehzîbü’t-Tehzîb, I, 97, 419; Lisânü’l-Mîzân, II, 300).

...