Hit (1424) K-1511

Kitabün Nuut

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbü’n-Nu’ût

es-Sünenü’l-kübrâ’nın aynı adlı bölümünü Abdülaziz b. İbrâhim eş-Şehvân yedi nüshasını karşılaştırarak Kitâbü’n-Nu’ût el-esmâ’ ve’s-sıfât adıyla yayımlamıştır (Riyad 1419/1998).

...