Hit (1290) K-1506

Kitabül Cuma

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbü’l-Cum’a

108 hadis ihtiva etmektedir (Bulak 1987; nşr. Mecdî es-Seyyid İbrâhim, Riyad 1407/1987; nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd Zağlûl, Kahire 1408/1988).

...