Hit (1845) K-1505

Hasaisu Emiril Müminin Ali b. Ebi Talib Radıyallahu Anh

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasâ’isu emîri’l-mü’minîn ‘Alî b. Ebî Tâlib radıyallahu ‘anh (el-Hasâ’is, Hasâ’isü ‘Alî, Kitâbü’l-Hasâ’is fî fazli ‘Alî b. Ebî Tâlib).

Hz. Ali ile ailesinin faziletlerine dair 194 (veya 188) rivayeti ihtiva etmektedir (Kahire 1308, 1404/1984; Necef 1369/1949, nşr. Muhammed Hâdî el-Emîn, Necef 1389/1969; nşr. Kemâl Yûsuf el-Hût, Beyrut 1403/1983 [Tehzîbü Hasâ’isi emîri’l-mü’minîn ‘Alî b. Ebî Tâlib adıyla], nşr. Muhammed Bâkır el-Mahmûdî, Beyrut 1983; nşr. Ahmed Mîrîn el-Belûşî, Küveyt 1406/1986; nşr. Ebû İshak el-Huveynî el-Eserî, Beyrut 1407/1987; Huveynî eseri Tehzîbü Hasâ’isi’l-İmâm ‘Alî adıyla da yayımlamıştır, Beyrut 1404/1984). Naim Erdoğan’ın Hadislerle Hz. Ali adıyla tercüme ettiği eseri Yusuf Özbek yayıma hazırlamıştır (İstanbul 1992).

...