Hit (1756) K-1501

ed Duafa vel Metrukun

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

ed-Du’afâ’ ve’l-metrûkûn

Rivayetleri kabul edilmeyen 706 (veya 675) zayıf râvinin “zaîf, metrûkü’l-hadîs, leyse bi-sika” gibi kısa ifadelerle değerlendirildiği yarı alfabetik bir eserdir (Agra 1323, taşbaskı; Haydarâbâd 1325, Müslim b. Haccâc’ın el-Münferidât ve’l-vuhdân’ı ve Buhârî’nin ed-Du’afâ’ü’s-sagir’i ile birlikte, nşr. Mahmûd İbrâhim Zâyed, Halep 1396/1976-77, Buhârî’nin ed-Du’afâ’ü’s-sagir’i ile birlikte; nşr. Bûrân ed-Dannâvî - Kemal Yûsuf el-Hût, Beyrut 1405/1985; nşr. Abdülazîz İzzeddin es-Seyrevân, Beyrut 1405/1985: el-Mecmû’ fi’d-du’afâ’ ve’l-metrûkîn adıyla ve Dârekutnî’nin aynı adlı ve Buhârî’nin ed-Du’afâ’ü’s-sagir adlı eserleriyle birlikte).

...