Hit (1967) K-1420

Minhatül Halik Alel Bahrir Raik

Yazar Adı : İbn Abidin Muhammed Emin İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Haşiye
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Minhatü’l-hâlik ‘ale’l-Bahri’r-râ’ik

Yine Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin fıkha dair Kenzü’d-deka’ik adlı eserine Zeynüddin İbn Nüceym’in el-Bahrü’r-râ’ik adıyla yazdığı şerhin hâşiyesi olup bu şerhin kenarında basılmıştır (I-VIII, Kahire 1311; I-IX, nşr. Zekeriyyâ Umayrât, Beyrut 1418/1997).

...