Hit (2044) K-1341

Muhtasaru Kitabil Mukad vel Mukim

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-20 Güncelleyen : /0000-00-00
Muhtasaru Kitâbi’l-Muk’ad ve’l-Mukim

Tefsir usulüyle ilgili manzum bir eserdir
(Brockelmann, GAL Suppl., I, 918; Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, Teymûriyye, Tefsir, nr. 206)
...