Hit (2275) K-1339

el Musaffa bi Eküffi Ehlir Rusuh min İlmin Nasih vel Mensuh

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-20 Güncelleyen : /0000-00-00
el-Musaffâ bi-Eküffi Ehli’r-Rusûh min ‘İlmi’n-Nâsih ve’l-Mensûh

‘Umdetü’r-râsih’in özeti olup Hâtim Sâlih Zâmin tarafından yayımlanmıştır
(Beyrut 1405/1984, 1986, 1989).
...