Hit (2463) K-1295

Fethul Habiril Latif Bi Şerhi Metnit Tersif

Yazar Adı : Bacuri , İbrâhîm b. Muhammed b. Ahmed (el Beycuri) İlim Dalı : Akaid
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-03-23 Güncelleyen : /0000-00-00
Fethu’l-habîri’l-latîf bi-şerhi metni’t-Tersîf

Abdurrahman b. Îsâ el-Mürşidî’nin sarfa dair olan eserinin şerhidir (Kahire 1310).
...