Hit (2432) K-1289

Haşiye Ala Şerhi İbn Kasım el Gazzi Ala Metni Ebi Şüca

Yazar Adı : Bacuri , İbrâhîm b. Muhammed b. Ahmed (el Beycuri) İlim Dalı : Akaid
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-03-23 Güncelleyen : /0000-00-00
Hâşiye alâ Şerhi İbn Kasım el-Gazzî alâ metni Ebî Şücâ.

Ebû Şücâ‘a ait et-Takrîb adlı esere Muhammed b. Kasım el-Gazzî tarafından yapılan Fethu’l-karîb adlı şerhin hâşiyesidir.
Şâfiî fıkhına dair olan kitap Bulak (1273) ve Kahire’de (1303) yayımlanmıştır.
Eser E. Sachau’un Muhammedanisches Recht adıyla yaptığı Almanca tercümeyle birlikte de basılmıştır.
(Berlin 1897).
...