Hit (2226) K-1193

el-Kaşd ve'l-ümem fi't-ta'rif bi-uşuli

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
el-Kaşd ve'l-ümem fi't-ta'rîf bi-uşûli en-sâbi'l-'Arab ve'l-'Acem min evveli men tekelleme bi'l-'Arabiyyeti mine'l-ümem (Kahire 1350/1931).

Arap kabilelerine ve coğrafyaya dair küçük bir risale olan eserde insan türünün ortaya çıkışı, farklı kabilelere ayrılışı, yeryüzüne dağılışı gibi konular ele alınmaktadır. Şarkiyatçıların özel bir ilgi gösterdiği eser, Rus şarkiyatçısı Kratchkovsky tarafından hadislerin coğrafya yardımıyla açıklanması
çabalarının tamamlanması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir. <
...