Hit (2242) K-1187

el-İnsaf fima beyne'l-muhtelifine bismillahi'r-rahmani'r-rahim fi Fatihati'l-kitab mine'l-ihtilaf

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
el-İnşâf fimâ beyne'l-muhtelifîne bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm fî Fâtihati'l-kitâb mine'l-ihtilâf
Fâtiha'nın baş tarafındaki besmelenin namazda okunup okunmaması konusunda âlimlerin farklı görüşlerine yer verdiği bu risalede müellif Mâlikî olmasına rağmen Şafiî'nin görüşünü tercih etmiştir. Eser İbn Abdülberr'e ait risaleler arasında yayımlanmıştır (Kahire 1343/ 1924).
...