Hit (2240) K-1174

Kitab fi istiabi el Vücuh el Mumkine fi Sanat el Usturlab

Yazar Adı : el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
Kitâb fi'stîâbi'l-vücûhi'l-mümkine fî san'ati'l-asturlâb

Usturlapla ilgili olan bu ese­rin E. VViedemann gibi bazı şarkiyatçıla­rın kısmî tercümeleri dışında tam me­tin ve tercümesi henüz yayımlanmamış­tır.
Dünyanın çeşitli kütüphanelerinde yazma nüshaları bulunan eser üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır (bk. Boilot, MIDEO,II, 191).
...