Hit (2882) K-1166

Makale fi istihraci el Evtar fi ed Daire bi havassı el Hatti el Munhani fiha

Yazar Adı : el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan İlim Dalı : Matematik
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
Makale fi'stihrâci'l-evtâr fi'd-dâire bi-havâssı'l-hattil-münhanî fî hâ

Bîrûnî'nin matematikle ilgili bu ese­rinin Leiden'de, Bankipûr'da ve Murad Molla Kütüphanesi'nde üç nüshası var­dır.
Leiden nüshasının metni ve tercü­mesi H. Suter tarafından yayımlanmıştır ("Das Buch der Auffindung der Sehnen im Kreise...", Bibliotheca Mathematica, 11 ILeipzig 19101, s. 11-78).
Bankipûr nüs­hası da Resâ'ilü'l-Bîrûnî başlığıyla Bîrû­nî'nin dört eserini içine alan kitapta ilk sırada neşredilmiştir (Haydarâbâd 1948; bu yayımdaki ilâvelerle ilgili olarak bk. Kennedy, DSB,II, 156).
Eserin ayrı bir baskı­sı, Bankipûr ve Murad Molla nüshaların­dan çıkarılarak A. S. Demerdash tarafın­dan gerçekleştirilmiştir (Istikhrâj al-awtâr fi'l-dâire,Kahire 1965).

Kitabın C. A. Krasnova ve L. A. Karpova tarafından yapılan Rusça bir tercümesi de vardır (İz istorii nauki i texniki u stranax Vostoka,III, Moskova 1963).
...