Hit (1900) K-1144

Reşhu ezvakı'l-hikmeti'r-rabbaniyye fi şerhi evkati'l-lüm'ati'n-nuraniyye

Yazar Adı : el Bistami,el Hurufi Abdurrahman b. Muhammed İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : /0000-00-00
Reşhu ezvâkı'l-hikmeti'r-rabbâniyye fî şerhi evkati'l-lüm'ati'n-nûrâniyye

Bûni'nin hurûf* ve havas* ilmine dair el-Lüm'a-tü'n-nûrâniyye adlı eserinin şerhidir. Bu, Brockelmann'ın Auraq al-hikma ar-rabbâniya fi sarh al-lum'a an-nürâ-nîya adıyla kaydettiği eser olmalıdır. Müellif kendi ifadesine göre Bûnî'nin el-Lüm'a'sinı 807 (1405) yılında Mısır'da İzzeddin Muhammed b. Cemâa'dan okumuş, şerhi ise 841'de (1437) tamamlamıştır.
...