Hit (7182) K-1120

Nizam et Te’min Hakikatuhu ve er Re’yu Fihi

Yazar Adı : Zerka , Mustafa Ahmed Mustafa b. Ahmed Muhammed ez Zerka İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : /2014-07-19 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-21
Nizâmü't-te’mîn hakıkatüh ve'r-re’yü fîh

Zerka’nın 1-6 Nisan 1961 tarihlerinde Şam’da düzenlenen İslâm Hukuku Haftası Kongresi’nde sunduğu “Akdü’t-te’mîn ve mevkıfü’ş-şeriati’l-İslâmiyye minh” başlıklı tebliğin kitap haline getirilmiş şeklidir.
Genel anlamda sigortanın cevazının ileri sürüldüğü ve bu görüşün delillerine yer verildiği kitap tebliğin metni, müzakerecilerden karşı görüşü savunan Muhammed Ebû Zehre’nin yazısı ve Zerka’nın ona verdiği cevap da eklenerek defalarca basılmış
(Dımaşk 1381/ 1962; Beyrut 1984),
yeni tartışmalardaki görüşlerinin yer aldığı ilâveli baskısı da gerçekleştirilmiştir
(Beyrut 1415/1994).
Hayreddin Karaman eseri İslâm'a Göre Sigorta adıyla Türkçe’ye tercüme etmiştir (İstanbul 1976, 1981, 1992).
...