Hit (3832) K-112

Muinün Nebih İla (Ala) Marifetit Tenbih

Yazar Adı : Muhammed b Ahmed b Muhammed el Acluni İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2009-03-21

Mu'înü'n-nebîh ilâ (ala) ma'rifeti't-Tenbîh.

Ebû İshak eş-Şîrâzînin Şâfıî fıkhına dair et-Tenbîh adlı eseri üzerine yapıl­mış şerhtir.

...