Hit (2612) K-1093

Nazra Abire fi Mezaimi Men Yünkiru Nuzule İsa aleyhis selam Kablel Ahire

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-14

Nazra âbire fî mezâimi men yünkiru nüzûle Îsâ aleyhi's-selâm kable'l-âhire

Bu eserde de Mahmud Şeltût’un, Hz. Îsâ’nın öldüğü ve kıyametin kopmasından önce yeryüzüne inmeyeceği yolundaki görüşü reddedilmektedir (Kahire 1943).

<
...