Hit (5475) K-1033

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi

Yazar Adı : Nesimi Yazıcı İlim Dalı : İslam Tarihi
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-27 Güncelleyen : /0000-00-00

İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi

İlk İslâm devleti, Hz. Peygamberin Nisan 622'de Hicreti'ni müteakip Medine'de kurulmuştur.

Hz. Peygamber'in attığı sağlam temeller ve gösterdiği hedefler istikametinde, sınırlarını büyük bir hızla genişletmiş, varlığını bir bütün olarak devam ettirmiştir.

Bu durum, gerek Hulefâ-i Râşidîn ve gerekse Emevîler döneminde büyük çapta geçerliliğini korumuştur.

Abbasîler dönemine gelindiğinde ise teoride korunan bütünlük fiiliyatta parçalanmış ve çok sayıda devlet ortaya çıkmıştır.
Türklerin İslâmiyet'i küçüklü büyüklü grup ve topluluklar hâlinde kabulleri ve bunun tezahürleri, kendi millî tarihimiz kadar genel İslâm ve dünya tarihi açısından da önemlidir.
Türk-İslâm devletleri tarihini, Türklerin Müslümanlarla ilk temaslarını ve İslâm'ı kabullerini ve bu doğrultuda devletler kurmalarını, dolayısıyla yeni bir kültür ve medeniyet oluşturmalarını genel Türk, İslâm ve dünya tarihindeki mevkilerini ele alarak değerlendirmek gerekir.
Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, bu konuda yapılmış araştırmaları yeni bir bakış açısıyla değerlendirerek Türklerin İslâmiyet'i kabulünü ve ilk Türk-İslâm devletlerinin kurulma süreçlerini; siyasî tarihleri yanında, devlet teşkilâtlarını, kültür ve medeniyetlerini, kısaca İslâm'a hizmetlerini derli toplu ele alarak okurların ve araştırmacıların istifadesine sunmaktadır.

2002 yılında Ankara’da basılmış olup 450 sayfadır.

<
...