Hit (4974) K-1026

Müslüman Hıristiyan Diyaloğu

Yazar Adı : Mustafa Alıcı İlim Dalı : Dinler Tarihi
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-06 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2010-02-06

Müslüman Hıristiyan Diyaloğu

İki taraf arasında meydana gelen karşılıklı bir iletişim süreci olarak diyalog, bilhassa 1960’lardan itibaren öncelikle Katoliklerin insiyatifinde başlamış, yavaş yavaş diğer din mensuplarının gündemine girecek kadar genişleyerek yeni boyutlar kazanmaya devam eden bir kavram haline gelmiştir.

Artık günümüzde pek çok farklı din mensubu, aralarındaki işbirliğini, güveni, birbirini anlamayı ve birlikte yaşamayı diyalog yoluyla sürdürmek ve geliştirmek istemektedir.

Zira bu insanlar, birbirleriyle iyi ilişkiler kurma veya düzenleme zorunluluğunu geçmişte olduğundan daha fazla hissetmektedirler.

Bu çalışma, Müslüman ve Hıristiyan taraflarca anlamlandırılan dinlerarası diyaloğun mahiyetini tespit edip ana hatlarını çizmeye çalışmak ve süreci, sosyo-kültürel yönünü de ihmal etmeden, özellikle kutsal kitaplar ekseninde ele almak gibi bir gayeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Eser 2005 yılında yayımlanmış olup, 503 sayfadır.

...