Hit (2072) F-979

Nette Nick Kullanmanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2003-09-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Nette nick kullanmak caiz midir? (23.3.2015)

el Cevab:
Müstear isim kullanmak yalan söylemeye girer. Yalan söylemekte haramdır.
Müslümanların yalan söylemeleri büyük günahtır.
-Müslüman bir bireyin kadınsa erkeklerle müstear isimle yazışması normal hayatta yazışması hükmündedir. Normal hayatta caiz olan konuşma çerçevesinde konuşmaları caiz olur. Normal hayatta konuşmaları caiz olan insanlarla yazışmaları da yine caiz olacağı sınırlarda caiz olur.
-Müslüman bir erkek başkasının nikahındaki bir kadınla yazışamaz. Bu haramdır. 
Müslüman bir kadın evlenmesi caiz olan bir erkekle (müstear isimle de kendi ismiyle de) konuşamaz. Ancak caiz olan çerçevede konuşur.
Yalandan fısktan Allah hepimizi korusun.

Ek:
Müstear isim kullanmak bir hak ihlaline sebebiyet vermiyorsa sadece tanınmadan bir ortamda bulunmak içinse caiz olabilir. 
Ek:
Nick kullanılan facebook vb ortamlarda da olunsa İslami Değerlerimizi es geçen bir tarzda bu yapılmamalıdır.

Mülahaza: Mehmet Soysal
Sonuçta net ortamı kendi ismini kullanmak istemeyebilirsin ama.

el Cevab: Yalan söylemek haramdır. 
Hak yemek haramdır. 
İsmini söylememek caizdir.
Mecburi ''kullanıcı adı'' alınması gereken ortamlarda seri nosu ya da müstear isim örneğin ''Zeynep'' ya da ''Hasan'' alınması yalan söylemek olmaz. Herkesin müstear isim kullandığı bir ortamda (müstear isimler kullanıldığı biliniyorsa) müstear isim kullanmak yalan söylemek olmaz. 
Ama ismini söylediği zannedilirken ismini değil de çakma bir isim kullanmak yalana girer.
Başka birisinin kimliğine bürünmek yalan söylemeye girer. Hak ihlali de olur.
Müslümanlar asıl isimlerini söyleseler de isimlerini gizleseler de İslami değerlere muhalefet etmemelidirler. 
Yalan söyleme sıfatını taşıyacak bir müstear isim kullanılması esasen caiz olan mahlas kullanma lakap kullanma gibi helallerin haram hale gelmesine sebep olacaktır.

Mülahaza: Menzilli Seyyide 
Peki kişi kendi adını değil de soyadını ya da kabile adını yaparsa oda hakka mı girer bende tedirgin oldum yani mensup olduğu kabile ismi yada kendi aşiretinin adını veya kendi Soyismini yapsa bu da o kabilenin yada o soyadını taşıyanın hakkına geçiyor mu? 

el Cevab: -Ameller niyetlere göre hüküm alırlar. 
Ama önce amel mubah ya da meşru olmalıdır. Mubah ya da meşruluk açısı olan bir amel aynı zamanda mubah olmayan bir başka açıya sahipte olabilir. Bu durumda Allah katında amelinizi hangi niyete göre yaptığınız elbette size fayda verecektir. 

Ama hiçbir caizlik vechi olmayan bir amel yapıldığında iyi niyetle bunun yapılması sahibini kurtarmaya yetmez.

Kişinin kendisini sevdiği bir insana ya da cemaate nispet etmesi ya da sevdiği bir şehire nisbet etmesi ''teberrük'' niyetiyle caiz olabilirse de esasen doğruları söylemek en doğrusudur. 

-Seyyid olmayan bir insan kendisine seyyid dememelidir. Ama seyyid olan bir insan kendisinin seyyid olduğunu seslendirmese bunda bir beis olmaz. Şu da var ki gerektiği anda seyyid olduğunu mutlaka ifade etmelidir. 
 
Nette söylediklerinin yazdıklarının seslendirdiklerinin birer amel olduğunu değil hayali şeyler olduğunu zanneden insanlar var. Buna göre de ne yapılırsa yapılsın zihinden geçen fikirler gibi hükümsüz olacağını düşünebiliyorlar. 
Bu na dayanarak ta yalan söylemekten vs. mahzurlu fiilleri işlemekten geri durmayabiliyorlar. 
Nette yapılan fiiller gerçek fiillerdir ve amel defterimize yazılmaktadır.

Mülahaza: Menzilli Seyyide 
Peki biz gerçekten Seyyidiz ve ben menzil cemaatine bağlıyım ama menzil de oturmuyorum ismim de bir sakınca ya da hak var mı ama gerçekten Seyyidim ve gerçekten menzil cemaatine bağlıyım.

el Cevab: Seyyide kelimesi Hanımefendi manasında da kullanılan bir kelimedir. Efendimizin neslinden gelenlere saygımızı ifade için de seyyide kelimesini kullanıyoruz. Sayın Manasında da kullanımları var. Şahsınızda her üç mana da tahakkuk etmiş.
Menzilli kelimesi Türkçe nispet içeriyor. Manevi nispet için bu kullanım da da elbette bir beis olmaz. 
-Seyyid olan bir insanın kendini ifade etmesi gösteriş olmaz. Esasen seyyid olanın tescil edilmesi gerekir. Zira İslam toplumunda statüleri ve dini bazı esasların uygulanması açısından bu şekilde davranmak daha uygundur. 
-Dinde yeri olan bir fiil ya da fiillerde esas olan aleni işlenmesidir. Bir mümin dilinde zikirle gezmesi riya olmaz. Elinde tesbihle dolaşmak riya olmaz. Canınızın istediği yerde nafile kılmanız riya olmaz. Nafileleri uygun bulduğunuz zeminlerde yapmanız riya olmaz. Yani insanların içinde ya da kenarda bir yerde nafilelerin yapılması riya olmaz. Bu yönüyle riya olmaz ama kalbe insanlar görsün de sana değer versinler duygusu gelirse bu duyguyla mücadele etmek ve onu zihnimizden yok etmeye çalışmak gerekir. 
O duygu varken bile o salih amele devam edilmelidir.