Hit (2090) F-949

Bilginin Kaynağını Vermeden Bizimmiş Gibi Paylaşmanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Kul Hakkı
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2013-08-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Bilginin kaynağını vermeden, bilgi bizim(!)miş gibi yazmamız ya da kopyalayıp bilgi kaynağının ismini vermeden ve asıl kaynağın sahibine danışmadan bu bilgiyi yayınlamamız caiz midir?

el Cevab: 
Allah rızasını elde etmek için yapılan işler sebil gibidir. Bu yönüyle caizdir.
Ayet kurana, hadis hadis kitaplarına, fetva fetvayı verene nisbet edilmelidir. 
Nakil ve tercümeler de sahiplerine nisbet edilir. 
Allah rızası için yapılan işlerde izin almaya gerek olmaz. 
Eşyayı sahibine nisbet etmek uygun olur. 
Sahibi olmadığınız fetvayı fetva ehliyetine sahipseniz ve araştırmanız sonucu aynı neticeye ulaştıysanız kendinize nisbet edebilirsiniz. Başkasının kurduğu cümleleri sahibi sizmişsiniz gibi yayınlamanız (eğer sahibi izin veriyor veya izin verecekse kendiniz vermiş gibi nakletmeniz) caiz olur
Fetva ehliyetine sahip değilseniz fetvayı bu şekilde vermeniz de nakletmeniz de caiz olmaz. Fetva ancak fetva ehliyetine sahip ilim adamı tarafından verilebilir.
----
Hoşgörüleceğini varsayan birisi başkasının fetva ya da cümlelerini kendisininmiş gibi söylese ya da yayınlasa bu caiz olur.
Hocalarımızdan Muhaddis Abdullah Sıddık el Gumari sevdiği insanların adıyla eserlerinin yayınlanmasına izin vermiştir. 
Kişi yazmadığı kitabı kendisine nisbet ederse yalan söylemiş ve hak ihlali yapmış olur.