Hit (3241) F-735

Şafi Ve Hanefi Mezhebinde Cemaatle Namaz Kılmanın Şartları, Şafide Farzı Kifaye Değil miydi?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Namaz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2024-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hocam Şafi ve Hanefi mezheplerinde cemaat olarak namaz kılmanın şartları nelerdir. Bir Şafi ve bir Hanefi cemaat oluşturup namaz kılsa olur mu?

 

el Cevab: Her iki mezhepte de fetva cemaatle namazın müekked sünnet olmasıdır.

Hanefilerde fakih olan öne geçer şafilerde kıraati düzgün olan öne geçer.

Kitap ve sünnet değerlerini kabul eden herkesin arkasında namaz kılmak başka bir mani durum yoksa caizdir.

-Farklı ictihadlarla amel edenler diğer ictihadlarda ki namazı bozma, abdesti bozma ile alakalı ictihadlara cemaatle namaz esnasında dikkate alarak imamlık yapmaları fukaha tarafından övülmüştür. Bununla birlikte 4 mezhebin fetvaya bağlı görüşleriyle amel edenlerin arkasında tereddütsüz namaz kılınır.

 

Ek:

Hanefilerden mutezile itikadına sahip olanların arkasında, Hanbelilerden gulatı Selefiyye’nin arkasında namaz konusunda ihtiyatlı olunmalıdır. Tafsilattan haberdar olmayan ''avam'' namaz kılsa namazları sahih olur.

 

Mülahaza: Şafide farzı kifaye değil miydi?

 

el Cevab:

Talik:

Evet Şafi mezhebinde sünnet diyenlerde var farzı kifaye diyenlerde. Hatta farzı kifaye diyenler çoğunlukta.

İmam eş Şafii: Ancak bir özür sebebiyle cemaatle namaza gelmemeye izin verilebilir, demiştir. [1]

 

" فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر " .

Hanefilerde de vacip diyenler de var.[1] eş Şafi, el Umm I.154

link why do women cheat why do wifes cheat