Hit (2739) F-621

Kaza Namazının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Namaz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2007-07-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Kaza namazı var mıdır?
 
el Cevab: Namazların kazası, peygamberimizin uygulamasıyla sabittir.
Kazanın dinimizdeki meşru sebepleri, uyuyarak, unutarak ya da elinde olmayarak namazı kılamamaktır.

-Meşru olmayan sebepleri de tembellik ve ilerde bir uygun vakitte kılarım (tesvif) duygusuna kapılmak, yeavün edip namaz vaktinin çıkmasına kadar edasını geciktirmek, içki vs aklı zayıflatıcı günahlar işleyip namazı vaktinde kılamaz hale gelip namazı eda etmemektir.
Meşru ve gayrimeşru sebeplerden dolayı namazı kazaya kalan bir mümin; namazın emredilmesi ve meşruiyetinin delillerindeki emirlerin geçerliliklerini devam ettirmeleri sebebiyle namazlarını kaza ederler.
Usul ve füru bilgisi eksik ve değerlendirme zafiyeti olan bazı ehli hadis namazları gevşeklik ve tembellik gibi sebeplerle vaktinde kılmayanların namazlarını kaza etmelerinin asrı saadette örneği olmadığından geçersiz olduğunu iddia etmişlerdir.

Meşru sebeplerle kazaya kalan namazların vakti geçmiş olmasına rağmen kaza edilmesinin delili temelde ayetlerdeki Allah’ın emrinin henüz yerine getirilmemiş olmasıdır ve bu durum meşru olmayan kazaya bırakışlarda da aynen geçerli olduğundan bütün kazaya bırakılan namazların kazası gerekir.
Farzın kazası farzdır, vacibin kazası vaciptir, sünnetin kazası sünnettir. 
Namazla alakalı namazı kılın ve peygambere uyun, benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir gibi çok sayıda peygamber emri sebebiyledir. 
Asıl olan namazın kılınmasıdır namazların farz vacib ve sünnet olarak tasnifi kılınmalarıyla alakalı delillerin emir derecelerindeki güçlülük veya zayıflığa göre yapılan bir ictihadi nitelemedir. 
Efendimizin örnekliğinde farzların da kazası vardır, sünnetlerinde kazası vardır. 
Bunları dikkate alan hanefi fukahası sünnetlerin de vaciplerinde kazalarının hükmünün kılınmaların hükmü olduğunu fetvaya bağlamışlardır. bkz.[1]

[1] el Kasani, Bedaisu Sanai, I.287 vd.