Hit (2724) F-617

İmamın Görevleri

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2026-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Bir imamın dini olarak kısaca görevleri nelerdir?

 

el Cevab: İslamda imamlık diye bir kurumsal kimlik yoktur.

Bu cami imamlığı sonradan ortaya çıkmıştır. İhtiyaçlar çerçevesinde de varlığını sürdürmektedir.

Dolayısıyla imamlıkla alakalı müstakil hükümler yoktur.

-Cemaatle namaz kıldırmakla alakalı fıkhi hükümlerin tamamı imamlık yapma durumunda olanları ilgilendirir.

-Günümüz toplumunda imamlık görevi almak, sahiplerine son derece önemli yetki ve sorumluluklar yüklemektedir. İmam neredeyse yakın çevresinde oturan Müslüman ve gayrimüslimlerin İslamlarının öğretmeni ve rehberi durumundadır.

-İmamlık görevi alanlara Allah görevlerinin kendilerine sağladığı hizmet etme imkânlarının bilincini ve gereğini anlamayı ve yapabilmeyi lutfetsin.