Hit (3814) F-54

Peygamberimizin Rüyada Görülmesi V - Peygamberimiz Uyanıkken Görülmesi Sabit midir ?

İlim Dalı : Tasavvuf Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2006-06-15 Güncelleyen : /2019-05-17


Soru: Ehli Sünnete Mensup Mutasavvıflardan Peygamberimizi Uyanıkken Görmelerine Dair Rivayetler ,Nakiller Var Mıdır. Bu Nakiller Doğru Mudur.Bu Konuya Nasıl Bakmalıyız ?

İbn Arabi, Ebul Abbas el Mürsi , eş Şazeli , eş Şarani, gibi tasavvuf alim ve şeyhlerinin eserlerinde yüzlerce yerde bu tür ifadeler vardır. 

İmam es Suyuti  ,Tenviru’l halek fi İmkani Ru’yet en Nebiyyi ve’l Melek , isimli eserinde bu rivayetleri ve peygamberimiz ve meleklerin görülmesinin caiz oluşunun delillerini toplamıştır.  Kitabın matbu ve yazma nüshaları mevcuttur. 
İmam es Suyuti’nin , İnbahu’l Ezkiya bi Hayati’l Enbiya  isimli eseri de matbudur. 

Yine  ez Zehir fi Hukmi’n Nebiyyi bi’z Zahir ve’l Batın isimli eserine de müracaat edilmelidir. 
Yine  İbn el Kayyim el Cevziyye’ nin er Ruh isimli eserine de müracaat edilmelidir. 
el Kurtubi ‘nin et Tezkira fi Ahvali’l Ahira isimli eseri de konuyla yakından ilgili onlarca rivayet içerir. 


Bu Meseleye Nasıl Bakılmalıdır?

Ehli sünnet ulemasına göre bu mesele, kerametler, ve ilahi lutuflar babında mütalaa edilir.  Yani; efendimizi gören şahıs salih amelleri olan güzel yaşantısıyla maruf bir insan ise bu onun kerameti ya da ona olan keramet ikram olur. 

İyi ve kötü amelleri de işleyen bir iman sahibi efendimizi görmüşse bu ona ihtar ve tevbe etmesi için bir teşvik olarak algılanır. 

Rüya da ve ya uyanıkken efendimizi gören ya da gördüğünü söyleyen bir mümin, efendimizi gördüğünde onun kendisine nasihat ettiğini söylerse bu nasihatler fert planında onu bağlar, efendimizle edebli olmalı ve nasihatıyla amel etmelidir.

Efendimizi kuran da açıkça emredilen ya da açıkça nehy edilen bir fiilin tersini yapması söyler olarak gören kişi, efendimizin 1400 sene önce emanet ettiği kitap ve sünnetle amel etmelidir. Zira’’ zikri biz indirdik ve onu biz koruyacağız’’ ilahi ifadesiyle koruma altında olan islamın iki aslına göre hareket etmek dindir. Rüya ya da benzeri bir yolla efendimizi vefatından sonra görmek ise  adı üstünde rüyadır, keramettir, keşiftir.

Bu şekilde bir yol izlenmesi iki sebeple gereklidir.
Birincisi; efendimizin rüyada   görülmesi sırasında söyleyeceklerinin kuran ve sünnete göre bağlayıcılığın olmamasıdır.

İkincisi de; kerametle elde edilen bilginin, rüya ile elde edilen bilginin efendimiz dünya hayatındayken de vefat ettikten sonra da efendimize nisbet edilmesinin caiz olmamasıdır. 


Yani kişilerin yaşadıkları  manevi olayların ve onlara yapılan lutufların, teşri değeri yoktur. Ve dini bilgi olma açısından bir değer ifade etmezler. 

Rüyalarına itibar edilecek tek şahıs peygamberdir.  Efendimiz de aramızdan ayrılmıştır. Din O’nun vefatıyla tamamlanmıştır.
 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort