Hit (3919) F-53

Peygamberimizin Rüyada Görülmesi IV - Efendimizi Rüyada Görenler Sahabi Olmuş Olurlar Mı ?

İlim Dalı : Tasavvuf Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2007-12-14 Güncelleyen : /2019-05-17

Soru: Efendimizi Rüyada Görenler Sahabi Olmuş Olurlar Mı? Neden?

''Kim beni rüyasında görürse ... ''hadisine göre onu rüyalarında ya da uyanıkken (o vefat ettikten sonra) görenler , Sahabi olurlar mı . Elbette olmazlar. Sadece rüyada efendimizi görme şerefi ve mazhariyeti kendilerine lutfedilmiş müminlerden olurlar. 

Bu meselenin en öz şekildeki açıklaması da şöyelece yapılabilir. 

Sahabi : hadisçilere göre '' peygamberimizi o hayattayken gören her mümin kişidir. '' 
Sahabi yi usul alimleri : '' men lazemen nebiyye müddeten tesbutu bihi es sohbe '' peygamberimizle onunla arkadaşlık etti denilebilecek kadar bir zaman dilimi beraber bulunanlar''... olarak tanımlamışlardır. 

Bu tanımlarım muhterezatı (çizdikleri ana çerçeve ) şudur. 
-Peygamberimizi ; ruh ve bedeni ile şahsını
-O hayattayken : öldükten sonra efendimizin görülmesi tanım dışı kalır. 
-Gören : efendimizize mirac gecesi ümmetinin tamamının gösterildiği bilgisine göre '' efendimizin gördükleri '' denilmeyip , efendimizi görenler denilmiştir. 
-Mümin Kişi : efendimizi iman sahibi olmadan görenleri dışarıda bırakır.  Onlara sahabi denmez. Yine efendimizi daha ona iman etmeden görüp de efendimizin vefatından sonra ona iman edenler de bu tanıma göre sahabi kavramının dışında kalır. 

- Usulcülerin bu tanımı daha dakiktir. Bu tanıma göre efendimizin mücereret olarak görülmesiyle sahabilik vasfı kazanılmaz.  Sadece efendimizi görme şerefine nail olunmuş olunur.  Sahabi ‘lik rütbesi ise esasta ondan kitab ya da sünnet nakledenlere verilen addır. Usulcülere göre yaklaşık 1900 kadar efendimizden dini bilgi nakleden sahabi vardır.