Hit (2352) F-513

İslamiyette Felsefenin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Felsefe
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2006-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: İslamiyette Felsefe Yoktur:
İslam âlimleri, filozof değildir. Felsefe, din, ruh ve ictimai bilgi cahillerinin, bu bilgilerden, kendi kısa akılları ile ve zamanlarındaki fenni keşiflere göre, anladıklarına, yani bozuk düşüncelerine denir. İslam âlimlerinin kitapları ise, ilim sahiplerinin, Kur'an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları bilgilerdir. İslam bilgilerine felsefe demek, pırlantayı cam parçalarına benzetmek gibidir. İslam âlimlerine felsefeci demek de, pırlantaya cam demek gibi olup, bu yüksek âlimlere hakaret etmek olur.

el Cevab: İslam Allah’ın insan ve cin ve meleklere indirdiği en son dinin adıdır.
Felsefe toplumlarda yaşayan hakikat arama ilminin genel adıdır. Çok sayıda konuda binlerce hakikat arama deneyiminin sahibinin fikirlerini ve önermelerini içerir. Çok sayıda ilim disiplinine sahiptir.
Felsefenin ilgi alanlarının çoğu zamanla İslami ilimlerin konuları arasına girmek durumunda olmuştur.
-İslami ilimlerle meşgul olanlardan felsefenin bütünüyle ilgilenen ve hakkında hüküm verenler çoktur.
İmam Gazali ve İbn Teymiyye ve el Kindi ve İbn Sina ve Farabi bunlardan bazılarıdır.
-İmam Gazali felsefeyi felsefenin eleştirisini yaparak bitirmiş, İbn Teymiyye felsefeyi çoğu meselelerinde çelişkilerini göstermeyi başararak eleştirmiş ama alemin yaratılışı ve alemin yaratıcısın sıfatları konusunda felsefeden etkilenip hemen hemen hiç kimsenin söylemediği garip inançları ehli sünnete ve selef dönemine nisbet etmiş, el kindi çoğu okuyucusuna göre bir İslami felsefe üretmiş ve düşünce sistemi kurmuş, İbn Sina ve Farabi tamamen felsefeye ve değerlerine teslim olmuşlar ve üç meselede İslam dışına çıkmışlardır.

Eski dönemlerde İslam alimlerinden felsefe ilmini tahsil edenlere o ilmin bilgini manasında felsefeci ya da filozof denilirdi. Yaygın olan isimlendirme hakim ve hukema kelimeleridir.
Bu manasıyla başta yukarıda saydığım ilim adamları olmak üzere meşhur müfessir ve usulcü Fahruddin er Razi Maturudilerin meşhur kelamcısı Şemsuddin es Semerkandi, birer filozof ve hakim-hukemadırlar. Bu sıfatla anılmak caizdir. Ama onların İslam dışı inançlarına kapılmak haram ve duruma göre küfürdür.
İslam alimlerinden hakim sıfatını taşıyanlar hakında Tarihul Hukema isimli matbu esere müracaat edilebilir.