Hit (3398) F-48

Kalıcı Makyajın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Makyaj
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2011-09-14 Güncelleyen : /2019-05-17

Soru: Kalıcı makyaj gusle engel midir ya da sakıncaları nelerdir? 

Not: Kalıcı makyaj: pigment boyalarının iğne yardımı ile derinin 2. katına enjekte edilerek, kaş, göz, dudak çevresine renk verici kontur yapılmasıdır. Dövmeye benzer ama aynısı değil. Dövme ömürlük kalır kalıcı makyaj en fazla 3 ila 5 yıl.
 

el Cevab: Kalıcı Makyaj; Deri altının göze hoş görünecek şekilde güzellik kastıyla renklendirilmesidir. Bu tanıma göre sorunuzu cevaplayacağım. Sorunuzun cevabı niteliği itibarıyla çok boyutludur.
Kadınların eşleri için süslenmeleri boyutundan caizdir.
Süslenilirken kullanılan malzemenin necis olup olmama boyutu, pigment boyalardaki kimyasallar sağlığa zararlı değillerdir. Necisliği ile alakalı bir tıbbi tespit henüz okumadım. Necaset boyutuyla da necisliği sabit olmadığından caizdir.
Vücuda deri altına boya sürülmesi boyutu, derinin hoş görünmek kastıyla doğal yollardan renklenmesi ya da renklendirilmesi caizdir. Deri altına ilaç enjekte edilmesi sakıncalı değildir. Ama deri altına kadar güzellik kaygısının taşınması güzel görünme kaygısının normal değerlerin ilerisine gittiğini göstermesi itibarıyla dikkatli olunmaya başlanılması gerektiğini gösterir.
Süslenerek evden dışarı çıkma boyutuyla bu makyajı yapan evden dışarı çıkarken iki durumla karsı karsıyadır. Süslenerek evden çıkanların hakkında ki hadisi şeriflere muhatap olur. Bu çerçevede günahkarlık durumu söz konusudur. Ya da süslediği vücut azalarını başkalarına göstermeden dışarı çıkar ve evine geri döner ve günaha düşmemiş olur. Görünür vücut azalarını kapatmama durumu varken kapatarak gezme durumuna girmek oldukça sıkıntılı bir durumdur. 
yabancılarla görüşme boyutu, bu şekilde kendini güzelleştiren kadının başka erkekleri salt yüzüne bakıldığında etkilemesi durumu oluşuyorsa, eşinden başka erkeklere fitne olmaya sebebiyet vermesi sebebiyle iki durum söz konusu olur; Ya eşinden başkasına yüzünü göstermeyecek ya da başkalarıyla konuşurken perde arkasından konuşacak, dışarı çıkarken yüzünü kesinlikle örtecek. ( bir kadının güzelliğinin normal insan güzelliğinin üzerinde olduğu durumlardaki sıra dışı tedbirleri hayatında uygulayacak.)Ya da aslı caiz olsa da bu tur bir uygulamadan uzak duracak.
Boyanın sağlığa zarar vermesi boyutuyla, sağlığa bir zararı sabit olduğu takdirde sağlık açısından caiz olmaması ya da haramlık durumu oluşur. Su bazlı pigment boyaların sağlığa zararlı olmadığı boya piyasasında genel kabul gören bir anlayıştır. Bugün giyim sektöründe kullanılan en zararsız boya turunun su bazlı pigment boyalar olduğu söylenilmektedir.

sağlık sorunlarıyla alakalı olarak bu tur bir makyaj kullanarak vücut normal görüntüsünün sağlanılması boyutuyla kullanılması ise sağlığa zararlı olmadığı genel kabulü çerçevesinde caiz olur. ( Yüz ya da vücutta oluşan vitiligo veya sedef hastalığı gibi cilt rengi kaybı durumunda,

-Yara veya ameliyat dikiş izlerinin kapatılmasında,

-Herhangi bir sebeple göğüs ameliyatı geçirmiş ve meme ucu renk ve şekil bütünlüğü bozulmuş kişilerde,

-Kemoterapi ve kanser tedavisi sonucu dökülen kaş ve kirpiklerin yeniden oluşturulması gibi medikal amaçlarla da kullanılarak bu kişilerin sosyal hayatlarını daha mutlu devam ettirmelerinde bu tür yöntemler kullanılmaktadır. )

Vücut üzerindeki meşru olan ve olmayan tasarruflardan olup olmaması boyutu ile ise algılayabildiğim kadarıyla bedensel ve ya organsal bir değişiklik içermemektedir. Boya ve işlem Kalıcı değildir, geçirgendir. Konunun uzmanı doktorlar bir mahzuru yoktur derse bu boyutla da caizlik çerçevesinde kalır.
Hulasa olarak süslenen (makyajlı) kadının süslü (makyajlı) haliyle evinden çıkması ve ziynetini göstermesi caiz olan boyutuyla ve gösterebileceği insanların sınırlılığı boyutuyla kadınlara hayat alanını daraltacağından caiz olmaz. Ama bu sıkıntı dikkatli olunarak ve gereği yapılarak aşılabilirse cevaz durumu oluşur.
Bu tur boyaların sağlığa zararlı olmadığı, genel kabul gören bir anlayıştır. Ama Doktorların ve konunun uzmanlarının 3-5 senelik dönemler sonucunda yeni elde edilen verilere göre sağlığa zararlıymış ve şu hastalığa bu hastalığa sebep veriyormuş gibi açıklamalarına sık sık rastlanması göz önünde tutulursa ciddi manada ihtiyatlı olunmasını tavsiye etmek durumundayız.
Kadınlar eşleri için bu çerçevede bir güzelleşme çabasından dini açıdan muaftırlar. Bu tür makyaj ve güzelleşme gayretleri içine girenler gerçekten eşleri kendilerinden razı olsun diye bu sıkıntıya giriyorlarsa bundan daha çok eşlerini kendilerinden razı etme yolu vardır onları da ihmal etmemelidirler.
Kendilerini güzel hissetmeye önem verdiklerinden (modern tabiriyle kendilerine olan saygılarından) dolayı bu meşakkate katlanıyorlarsa bunda da bir beis yoktur. Eşlerinden başkası içinse iman ve Salih amel tadilatına ihtiyaçları var demektir