Hit (2956) F-321

Namazı Kasden Terk Edenin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Namaz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2005-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Namazı kasten terk eden kafir olur mu ? Bazı sayfalar olur yönünde fetva veriyorlar. Siz ne diyorsunuz ?

el Cevab: Namazı kasden terkeden kafir olur.
''Kasden terk etmek''; namazın kılınmasının önemli olmadığını ve farz olmadığı gibi bir inançla namazı kılmamaktır. Namazın kılınmamasının da caiz olacağını söylemek yine namazı kasden terketmek namasına gelir.
Namazı kasden (helal kabul ederek) terk eden kitap , sünnet ve icmayla kafirdir.
Kitaptan delili namazı emreden ayetlerdir. Allah emrederken bu emri inkar oluştuğundan küfür hali oluşur.
Sünnette bu konuda açıkça rivayet vardır. ''Kim namazı kasden terkederse açıkça kafir olur.'' buyurulmuştur.
-İslam ümmeti namazı kasden terkedenin kafir olduğunda icma etmişlerdir.
Allah muhafaza buyursun.
Namazı tembellik sebebiyle , ya da bir başka sebeple ama kasden terketmeyen büyük günah sahibi olur kafir olmaz.

Mülahaza: Semih Akça
-Zaten namaz kılmayanlar ya tembellikten ya da başka sebepten terk ediyor. Kimse kılmamakta caiz demiyor. Sizce günahkâr olur kafir olmaz yani. Teşekkür ederim. Benim kast ettigim son paragrafta söylenendir.

el Cevab: Büyük günah işleyenlerin hükmüyle alakalı makaleyi okuyun.

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/771/%C3%8Eman-Ve-Buyuk-Gunah.asp?LID=TR&ID=771

Mülahaza: Adem Araz
-Fasık olur diye biliyorum imandan çıkmak o kadar kolay mı itikadi bir inkar ve küçümseme yok. Selefiler bu konuda çok radikal zaten. Ama biz imamı azamın görüşüne bakıyoruz.

el Cevab: İmam Ahmed b. Hanbel, hadis sahih olursa mezhebim odur, diyen muhaddislerdendir. Bu o zaman da günümüzdede hep sıkıntı olmuştur. Çok sağlıklı bir fetva usulu değildir.
Kuranı telaffuz edişimiz mahlukmudur konusunda da , bir konuda ayet veya hadis yoksa fetva vermem susarım demesi büyük sıkıntı oluşturmuştu.
Ahmed b. Hanbel kim namazı kasden terkederse açıkça kafir olur hadisi sebebiyle namaz kılmayan kafir olur şeklinde fetva vermektedir.
İmam ebu hanife , imam malik ve imam eş şafii tenbellik veya ihmal sebebiyle namazı terketmenin büyük günah olacağına dair fetva vermişlerdir.
İmam şafii ile Ahmed b. Hanbel arasında bu olay hakkında bir mubahase olmuştur.
Beraberlerken birisi namazı terkedenin hükmü nedir diye sorunca imam Ahmed kafir olur demişitr. İmam Şafii, nasıl imana geri döner diye sorunca, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah diyerek, cevabını verir. İmam Şafii de bu nasıl iş adam zaten bu itikadda deyince İmam Ahmed susmuştur.
Kuranı kerimde Allah’ın kanunlarıyla hükmetmeyenler kafirlerdir buyurulmuştur.
Yine kim bir müslümanı müteammiden öldürürse ebedi cehennemlik olur buyurulmuştur.
Hadisi şerifte de kim namazı müteammiden terkederse kafir olur buyurulmuştur.
Ehli sünnet uleması Allah şirki affetmez şirkin dışındaki bütün günahları diledikleri hakkında affeder ayetini esas almışlar ve namazı terketmeyi helal kabul ederek terkeden, müslümanın kanını helal görerek onu öldüren , Allah’ın kanunlarını helal kabul ederek onlarla hükmetmeyen kafir olur bunları helal kabul ederek değilde kendine hakim olamayarak veya şehvetlerine uyarak yapan büyük günah sahibi olur kafir olmaz şeklinde fetva vermişlerdir.