Hit (3910) F-209

Faiz Yiyen Annesi İle Nikahlanmış Gibidir Hadisi Hakkında

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Faiz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2005-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Faiz yiyen annesi ile nikâhlanmış gibidir hadisi sahih midir kaynağını verir misiniz?

el Cevab:
Hadisin değişik rivayetleri vardır. Rivayetlerin bazılarının senedlerinde sorun varsa da hadis sahihtir.

1.Hadisin metni:
''Faiz yemek 73 küsur günaha tekabül eden büyük bir günahtır. En hafif derecesi bile bir kişinin annesiyle zina etmesi gibi büyük bir günahtır.''
'' الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ''

2- Rivayet edildiği kaynak eserler;
bkz.
[1][1] -el Hakim, el Müstedrek II.43 hno: 2259 (hadis Buhari ve Müslim’in sahihlik şartlarına uygundur)
-İbn Mace, es Sünen, II.764;
-et Tabarani el Mucem el Avsat, VII.158 hno: 7151