Hit (2244) F-206

Tazminat Almanın Hükmü, Bekletilen Tazminatın Üzerine Eklenen Faizin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Faiz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2029-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Bir arkadaşımın sorusu;
Çalıştığım
iş beni işten çıkardı tazminat alamadım ve mahkemeye verdim. 2 yıl sonra 16 bin tl para mahkeme bana verdi. İş yeri dedi ki bunu taksitle verelim. 10 bin tl yi taksit ile verdi daha sonra vermede 2 yıl aradan sonra avukatım aracılığıyla 6 bin tl param 3 bin tl de faizini hak ettim. Aldığım bu 3 tl paranın faizi haram mı? Şuan benim maddi durumum iyi değil. O paraya ihtiyacım var aynı zamanda.

el Cevab:
Müslümanlar anlaşmaları çerçevesinde davranmadıklarında oluşan maddi zararlar olursa;
zararlarının tazmin edilmesini isteyebilirler. 
Bu durumda mahkeme gecikmiş olan ödeme sebebiyle oluşan zararı belirler ve bu zararın da karşılanmasına hükmedebilir. 
Yazdığınız durumda tazminat hakkınız medeni hukukun gereğidir. Esasen bir işveren işçisini işten çıkardığı için cezalandırılamaz. Ancak sözleşme varsa ve işçi bunu şart koştuysa bu şart iki taraf tarafından kabul edildiyse tazminattan söz edilebilir. 
-Yazdığınız durumda ''tazminat'' değil, ''faiz'' olarak işlem yapılmış faiz almak vermek aracı olmak haramdır. Faiz olan parayı kullanmaktan kaçının.

Mülahaza: Hümeyra Nuriye Aslan
Ev almayı düşünüyoruz kar amaçlı çalışan hangi bankadan kredi çekilmesini önerirsiniz?


el Cevab:
Faiz işlemine bulaşmadan bir bankadan yardım alarak ev almanız caizdir. Faize satın alma işlemi sırasında bulaşmamayı önemsediğiniz gibi, bir şekilde ödeme de sıkıntıya düşerseniz o zaman da faiz verme durumunda kalmamayı da önemseyip tedbir alın.
Hangi banka derseniz olmaz. Bu grupta yapmaya çalıştığım sadece bilgilendirmedir. Size ana ölçülerini yazdım. 

 

Soru Sahibi: Asude Asude Kal    
Soru: Tazminat davalarından alınan parayı kullanmanın İslam hukukundaki hükmü nedir?

el Cevab: İslam fıkhında da tazminat müessesesi vardır. 
Medeni hukuk itibarıyla söz konusu tazminatı muamelat ve ukubat ve özellikle iktisad fıkhı konularında uzman bir fakihe danışırsanız haksız yere mi haklı yere mi tazminat alındığını anlarsınız ve ona göre helallik ve haramlık hükmünü öğrenirsiniz.

Mülahaza: Tehdit ve hakaret konusunda mahkeme karar verdi yanlız tazminat davası açılmadı. Dava açsak aldığımız para helal midir?

el Cevab: Medeni kanunlardaki cezai yaptırımlar gerçekleşince sorarsınız. 
Medeni hakların kullanılması caizdir. Bunlardan kaynaklanan tazminatların alınması da caizdir. (Haramlık oluşmadığı müddetçe)