Hit (3959) F-156

Şeriata Göre Zina Yapan Kızın Ailesinin Takınması Gereken Tavır Nasıl Olmalı?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Zina
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2003-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: İslam şeriatında, evlilik dışı ilişkiye giren kızın ailesinin takınması gereken tavır nedir? Kaynak göstererek cevaplar mısınız? Bugün sorulan bu soruya cevap veremedim yardım eder misiniz?

el Cevab:
Veli elinden geldiği kadarıyla velisi olduğu aile efradını korumak, sahip çıkmak sorumluluğundadır. Haram fiilleri işlemeleri sebebiyle velayet sorumluluğu düşmez. Görevini yapmayan veli bunda ısrar ederse devlet günah işlemesi sebebiyle velisinin sahip çıkmadığı bu durumda olan şahıslara sahip çıkar.

Nur suresi 22 ayetini ve nuzûl sebebini detaylıca bir tefsir kitabından okuyun.
Hz. Ebu Bekir Allah için yardım ettiği bazı fukaranın kızı Aişe (ra) a atılan iftiraya karıştıklarını duyunca bir daha onlara yardım etmeyeceğine yemin etmişti. Ayeti kerime kendilerine iyilik yapılan insanlara bu kadar büyük günah işleseler bile Allah için yapılan iyiliklerin kesilmesinin doğru olmayacağını ifade etmektedir.
-Zina eden insan şeytanın iğvasına kapılmıştır. Münindir. Sırf hatası sebebiyle kötü isimlerle anılmamalıdır ve evlatlıktan red vs gibi onu daha da kötü yola itecek tasarruflardan kaçınılmalıdır.
Efendimiz had cezası uygulanan günahkar sahabiye incitici ifadeler kullanılmasını yasaklamıştır.

Yok hocam şu anda yani şimdi günümüzde Devlet kuranda geçen hükmü uygulamıyor. Yani ülkede şeriat yok. O zaman ne olacak. Biraz daha detaylı açıklar mısınız?

el Cevab:
Merak ettiğiniz konuları sıralayın cevaplayayım.
Devlet kurmak, devletin inanç değerlerine uygun olması vs yükümlülükler güç yetmesi ile kayıtlıdır.
Devlet kuramayan müslümanlar toplumsal kurumlar oluşturmalı ve gençlere ve toplumun bireylerine sahip çıkmalıdırlar.
-Bu olmuyorsa mahalle halkı, akrabalarından sahip çıkabilen kim varsa sahip çıkar.

Yani kısaca şu mu? Zina yapan kıza sahip çıkılır. Ona hiç bir şey yapılmaz. Evde Barındırılır. Öyle mi?

el Cevab:
Allah’ın şeriatini(cezai yaptırımları) ancak devlet uygular. Bireylerin günahların karşılığı şer’i cezaları uygulamaları hanefi fukahasına göre caiz değildir.
-Yakınları günaha düşenler öncelikle kendilerini kontrol etmelidirler. Bir mahallede yaşayan hanımlardan birisi günaha düşüyorsa o mahallenin tamamının bir toplu kusuru sebebiyle o hanımın ya da erkeğin hataya düşüp düşmediğini en öncelikli olarak kontrol etmediğimiz müddetçe olayın ahlaki düzlemdeki tarafını çözememişiz demektir.
-Günah işleyen şahsın velisi, elinden geldiğince korumakla yükümlü olduğu şahsı korumak ve kollamakla mükelleftir.