Hit (2859) F-152

Dua Kitaplarında Yazan Duaların Doğruluğu Nedir?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2007-08-14 Güncelleyen : /2019-06-09

Soru: Dua kitaplarında bazı dualar var yapılınca kabul edilir falan yazıyor bir dileğimiz olduğunda bunlara başvurmak doğrumu o duaların doğru olup olmadığını nasıl anlarız? (2014)

el Cevab: Dualar ve duaların yapılmasıyla ilgili müjdeler hakkında çok sayıda övgü içerikli rivayet vardır.
-Bunların bir kısmı sahih, bir kısmı zayıf bir kısmı da cidden zayıf senedlerle hadis mecmualarında, zühd ve rkaik mecmmualarında senedleriyle rivayet edilir.

-İslami ilimlerde mütemekkin ilim adamları ve özellikle de hadis uleması bu rivayetlerin bir tanesini bile hükümsüz bırakmamışlardır.

-Bir dua cümlesi efendimize nisbet ediliyorsa mutlaka bir senedinin olması gerekir ve mutlaka bir hadis mecmuasında bu senedin olması gerekir ve yine mutlaka o mecmuanın güvenilir bir senedle müellifinden (hadis rivayet usullerine göre ) rivayet olunması gerekir.

Netice olarak bir müjde içeren dua cümlesi efendimizden sabit olmuşsa bu müjdeler dikkate alınabilir nitelikte olur. Efendimizden sabit değilse dua insana ecir kazandırır o kadar.

Bu duaları yapanlarla alakalı müjdelerin manaları ve nasıl anlaşılması gerektiğini de önemlidir.

[(-Allahın rızasını kazanmak kasdıyla öncelikle farzlar, sonra vacibler sonra sünnetler sonra nafilelere önem verilir. Kim bu sıralamayı hayatında oturtmuşsa o insan ''Allahın ipine sımsıkı sarılmış bir insandır.

Peygamberimizin buyurdukları '' sizi her şeyiyle anlatılıp öğretilmiş '' maheccei beyda'' üzerine bırakıyorum sözünü hayatında gerçekleştirmiş mümin; sünnet ve müstehabların faziletleri de kendisine kat be kat ecir kazandıracağından şu nafileyi de işleyeni cehennem ateşi yakmaz ya da şu nafileyi de işleyen doğruca cennete gider müjdesine nail olur.

-Faziletli amelleri yapmak suretiyle elde edilecek cehennemden azad olma müjdesi bu çerçevede dinlerini yaşayanlar içindir.

-Sadece bazı sünnetler ve müstehabları hayatında yapmak ve yaşamak suretiyle cehennemden kurtulacağını, namazı olmasa da, oruç tutmasa da harama helale dikkat etmese de yine direkt cennete gireceğini, düşünenler ve bunu iddia edenler 'işin doğrusunu bilmeyenler olsa gerektirler.)]

Daha önceki detaylı cevabı okumalısınız. Fatiha Okumanın Hükmü için tıklayınız;

Not 1: Efendimize rüyada görülüpte rüyada duyulması durumu varsa o zaman da bu bu şekilde nakledilmelidir.
Not 2: Her iki yolla da efendimizden duyulan dualarla dua edilebilir. Ama sadece senedi olan ve hadis uleması tarafından kesintisiz senedle nakledilen müjdeler efendimizin müjdesi olarak anlatılıp dikkate alınabilir.

Bunun sebebi, keşf ve kerametle efendimizden duyulan müjdelerin sadece sahipleri için şahsi bilgi olma niteliğinde olması ve dini bilgi olmamasıdır.