Hit (1042) F-1513

Dünya Küre Değil Düzdür Dünya Dönmez Güneş Ve Ay Döner Dünya Evrenin Zeminidir Sözü

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : S. Abacı/2023-03-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Dünya küre değil düzdür. Dünya dönmez güneş ve ay döner. Dünya evrenin zeminidir. 7 kat gök ve 7 kat yer vardır. Her göğün katında gök denizi vardır. Yerçekimi yoktur. Aya hiçbir zaman çıkılamaz. Ay üzerine basılabilecek bir cisim deildir. Ay ışık kaynağıdır. Gökkubbeyi geçemeyiz. Göğün ve yerin katlarında şu an bilmediğimiz başka ırklar yaşamaktadır. Düz dünya buzdağları ile çevrilidir. Buzdağlarının ardında başka deniz ve kıtalar vardır. Bu söylenenler doğru mudur?
Güneş belli vakitlerde suyun içine batar mı?

Cevaplar:
Mülahaza: Dünya küre değil düzdür. 
Cevap: şu an ki bilimsel veriler bu iddiayı yalanlıyor
 
Mülahaza: Dünya dönmez güneş ve ay döner.
Cevab: İddianın bilimsel altyapısı yok. Güneş ve ay dönüyorsa dünya niye dönmesin. 
 
Mülahaza: Dünya evrenin zeminidir.
Cevab: iddia sadece. Dini değeri yok.
 
Mülahaza: 7 kat gök ve 7 kat yer vardır. Her göğün katında gök denizi vardır.
Cevab: Bu gökler ve yerler le alakalı ifade doğru ama bu katmanların ne ve nerede olduğu dini bilgidir. Detayını bilmiyoruz. 
 
Mülahaza: Yerçekimi yoktur.
Cevap: deneyler gözlemler yerçekimini ispat ediyor. Aksi ispat edilene kadar yerçekimini inkar akıl dışı olur. 
 
Mülahaza: Aya hiçbir zaman çıkılamaz. Ay üzerine basılabilecek bir cisim değildir. Ay ışık kaynağıdır.
Cevap: Güney ve ay maddesel varlıklardır. Ayetlerden bunu anlıyoruz. Onlara gidilip gidilmemesi ile ilgili iddialar bilimsel zemine oturtulursa doğru ya da yanlışlık değerlendirilmesi yapılabilir. Ama aya gidilemez lafı dini bir söylemse dini açıdan bunun delili yoktur. Hurafedir. Ama aya gidilmesinin bilimsel ispatı henüz yapılamamıştır. 
 
Mülahaza: Gökkubbeyi geçemeyiz.
Cevab: Bu laf mucizelerin inkarını gerektirir. Efendimiz miraca çıkmış, Adem as ve Havva anamız Sidrei müntehanın yanındaki arşın altındaki cennetten dünyaya ruh ve bedenleriyle indirilmişlerdir. 

Mülahaza: Göğün ve yerin katlarında şu an bilmediğimiz başka ırklar yaşamaktadır.
Cevab: Olabilir. De bu da dini bilgi değil bilimsel şüphe teorisidir. Dini açıdan bildiğimiz canlılar insanlar cinler ve meleklerdir. 
Melekler sema da ve her yerdedir. Cinler dünya seması ve dünya da yaşarlar. 
Ölen insan ve cinlerin ruhları ya illiyyin denilen yerdedir. Ya da azap mahallerinde mahpusturlar. 
 
Mülahaza: Düz dünya buzdağları ile çevrilidir. Buzdağlarının ardında başka deniz ve kıtalar vardır.
Cevab: Bu niteleme görecelidir. Bir anlamıyla dünyadaki kara parçaları buz dağlarıyla çevrilidir. Ama dünya tepsi gibidir manasına gelmez bu durum. 
 
Mülahaza: Bu söylenenler doğru mudur?
Cevab: Yukarda cevapları yazdım. Aklı karışık dini bilgisi eksik aklı da muhakemesi de kıt birilerinin ya da şeytansı, saf insanlarla kafa yapmaya meraklı tiplerin derlemesi sorular bunlar. 
 
Mülahaza: Güneş belli vakitlerde suyun içine batar mı?
Cevab: Bu niteleme doğrudur da suyun içine batma nitelemesi bir tanımlama ve benzetmedir. Karpuzu atınca suyun içine düşmesi gibi bir mana da değildir. 

Ek: Selefilerden bir grup dünyanın düz olması iddiasını benimsemişlerdir. 
Allah’ın hakikaten sema da arşın üzerinde oturmasına inanmaları sebebiyle bazıları bir akli gereklilik olarak bu tür iddialarda bulunmaktadırlar. 
Allah Teala alemi var etmeden neredeyse şimdi de oradadır. Zaman ve mekândan ona girmek ya da onlardan çıkmaktan münezzehtir.