Hit (251) F-1512

İlahiyat Kavramı ve Manası

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : S. Abacı/2023-03-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2023-03-04

Soru: Türkiye de ilahiyat kelimesi kullanılıyor. Acaba diğer halkı Müslüman ülkelerde bu kelime / kavram kullanılıyor mu?
İlahiyatçı ne demek? İlahlar ile bağlantılı bir şey mi?

el Cevab: İlahiyyat kelimesi Kelam ilmindeki bir önemli büyük konudan alınmış ve Allah’a iman konularının felsefe ve kelam çizgisinde incelenmesini yapan bölümlere alem olmuştur. 
Yüksek İslam Enstitüleri kapatılırken İslam isminin geçmeyeceği bir isim istenilmiş dönemin hocaları da emre uyup ilahiyat fakültesi adını uygun bulmuşlardır. 

Alihe (ilahlar) ile alakası yoktur. Bazı ilahiyat sevmeyenler kafalarına göre ilahlar fakültesi vs. yakıştırmalar yapıyorlar. Ama bu yakıştırma hatalıdır. 
 
İlahiyatın önemli şahsiyetlerinin (ki bu tanzimattan bu yana Osmanlının bir kısım hocalarının zihinsel problemidir) Allah’ın varlığını ispat gibi bir sorunları vardır. Fıtraten Müslüman olmayı zayıflık olarak kabul ettikleri gibi, Eski kelam ulemasının "hikmet ilmi" çatısı altında geliştirdikleri Allah’ın varlığının ispatı metotlarından da zihinleri tam iman etmemiş olacak ki, Allah’ın varlığına yeni deliller arar dururlar. 
 
Bekir Topaloğlu hoca (Allah taksiratını affetsin Kelam ilmi adlı eserinin eski baskılarından birinde olsa gerek besmelenin 19 mucizesi konusundan Allah’ın varlığının ispatı konusunda yararlanılabileceğinden bahsetmişti. 
 
Tanıdığım çok sayıda ilahiyat hocasının Allah’ın varlığını ispat etmek söylemi geliştiremediklerini gözlemlemişimdir. 
Varlık ve varlık alemi üzerine laf edebilecek ve geliştirilmiş kelam nazariyelerini takrir edebilecek ilahiyatçı çok azdır. 

Hatırlayacaksınız Mustafa İslamoğlu gibi şahıslar Allah’ın ilim sıfatının algılamasında düştükleri akıl yetersizliği zafiyeti sebebiyle Kaderi inkar etmişlerdi de Cumhurbaşkanımız, Bekir Bozdağ vs. siyasilerimiz ve Marmara İlahiyatın Dekanı ve de Dönemin Modernist DİB başkanı ses etmemişlerdi. 
Kadere iman safsafadır diyen birisi mesela Allah’ın alemi yoktan var etmediğini söylemiş olur. 
Kadere iman etmeyen birisi mesela Allah’ın ilminin olmadığını söylemiş olur. 
Kadere iman etmeyen birisi esasen Allaha iman ediyor görünse de o iman, İslam’ın imanı değil, tırnak içinde yazıyorum aptal imanıdır. Olmamış olanları da olacak olanları da bilmeyen bir yaratıcı bu alemi bilmeden (tasadüfle yarattı) demiş olacaktır.