Hit (1788) F-1511

Mehmet Akif Ersoyun Kuran Mealinde Kadınların Dövülmesi Konusu

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Sümeyye Abacı/2023-03-04 Güncelleyen : Sümeyye Abacı/2023-03-04
Soru: Mehmet Akif Ersoy 'un Kuran mealinde Kadınların dövülmesi konusu var. Buna ne dersiniz.
"" Akif’in meali:
“Erkekler kadınlar üzerinde hâkimdirler. Çünkü bir kere Allah ötekilerini berikilerden üstün yaratmış, sonra onlar bunların yolunda mallarını saçıp duruyorlar. Onun için işleri salâh olan kadınlar, kocalarının kendi üzerlerindeki haklarına boyun eğerler. Allah’ın kendilerini korumasına mukabil kendileri de murakabe imkânı olmayan vazife-i emanetleri korurlar. Kocalarına isyan edeceklerini sezerek endişeye düştüğünüz kadınlara gelince, evvelâ kendilerini irşad edin, sonra yattıkları yerde yalnız başlarına bırakın, yine dinlemezlerse dövün. Dinledikleri halde incitmeğe vesile aramayın. Allah’ın yüksek olduğunu, büyük olduğunu bilin”.""
 
el Cevab:
-Öncelikle Hayreddin Karaman hoca dan bu alıntıyı yapmış olmanız ilginç.
“Asrın İdrakine islamı söyletme” fikrinin iki temsilcisinin (Akif ve Hayreddin Haraman hoca) kadının dövülmesi cümlesini tahrif etmeden tercüme etmeleri de ilginç.
İnşallah bu durumun farkına Dinimizin Güncellenmesi gerekiyor diyenler varırlar ve tevbe ederler.
 
Mehmet Akif merhum sizin bizim gibi samimi bir Müslümandı. Elbette böyle tercüme edecekti. Ayetin tercümesi Elmalıda da Ömer Nasuhi hocada da aynıdır. Hepsi Ehli sünnet Müslümanlardır. Allah'ım hepsine rahmet et. Amin
 
Sorun kadına şiddet değildir. Peygamberimiz vurmadı. Aramızdan zayıflar hariç kimse eşine vurmaz. Özellikle Müslümanlar müttakiler vurmaz. Allah şeri bir ceza olarak vurun dese de elleri gitmez. Çoğumuz eşlerimize kıyamayız.
 
Bu kadına vurmak, çocuğa vurmak, hayvana vurmak eziyet etmek fiili, bir kısım dindar olmayanların işidir.
 
Dindarlardan sadece Kur’an kurslarında çocukları hafız yapmak için ''odunlar'' çocuklara vururlar. Şahsiyet falan kalmaz.
-Bazen de imam hatip te öz güvenleri hadım ederler. Hakkı destekleyen batıla isyan eden insan çıkmaz bu sebeple.
 
Tercüme Hakkında Not 1:
Bu tercümenin dili çok kötü. Sadece ayetin güncellemecilerin problem ettikleri yeri doğru ve anlaşılır.
''Allah’ın yüksek olduğunu bilin'' gibi bir tercüme hiç duymamıştım.  Allah yükseklikle vasfolunmaz.
 
Yeni şafak hakkında Not: 2
Hayreddin Hocanın konu hakkında başka yazısı var mı diye baktım. Ama Yeni şafak yazarları arasında göremedim. Aklıma acaba Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla taban tabana zıt bu açıklamayı ayıp olmasın için gizlediler mi düşüncesi geldi.
Nureddin hocayla Hayreddin hoca aynı şeyleri söylüyorlar.
 
Murat Kiliç
Allah(cc) şartlar oluşunca vurun der, sağlam müslümanlar vurmaz diyorsunuz, size göre de vurmamak daha iyi ise sizce emrin sebebi hikmeti ne olabilir?
 
el Cevab: Murat Kiliç
Kadının darp edilmesi diye bir hak erkeğe verilmemiştir. Ayetteki darp
Kadının aile hukuku içerisinde eşine itaati terk ettiği ve kontrolden çıktığı durumlarda boşanma safhasından önce uygulanan şeri bir cezadır.
Cezayı uygulama yetkisi aile içi konu ya da durumlarda koca tarafından uygulanır. Ayet bunun delilidir.
Fıkıh kitaplarında, Ahkam ayetlerinin tefsirlerin hadisi şeriflerde konu ile ilgili nakledilen bilgilerin hulasası budur.
Sorunuzun cevabı bitti.
 
Ülkemiz de İslam aile hukukuna laik kesim cumhuriyetin ilanından bu yana tabiri caizse savaş ilan etmiştir. Müslümanlar buna direniyordu. .
Şimdi ise Müslümanlardan siyasetle uğraşanlar da onların safına katıldılar onlar da aile hukukumuza savaş ilan ettiler.
 
Modernist Müslümanlar, güncellemeci Müslümanlar. İslam hukukunun asrı saadet ve sonrasında uygulanan cezai müeyyideler hukukunun günümüzde uygulanamayacağını söylemekte ve güncelleme istemektedirler.
Yıllardır faize diyanet ve ilahiyat fakülteleri ve Fethullah Gülen beraber cevaz verdiler,
Sonra 12 Eylül de ve 28 Şubatta faiz, başörtüsü, dinler arası diyalog konusunda yine çok esnek cevaplar verdiler.
İstanbul müftüsü tarihin en saçma işini yapıp bir müşrikle cami de “tanrı” dedikleri ortak değerlerine dua ettiler.
 
İlahiyat fakültelerinin ve diyanetin cumhuriyetten bu güne yaptıkları inanç amel ve ahlakta çok sayıda güncelleme vardır.
-Allah ve peygamberi müminlere Allah’ın hükümlerini tatbik etmeyi emretmiştir. İslam da devlet yoktur, deyip güncellediler.
-Halifeti Meclisin ruhunda mündemictir deyip güncellediler. Diyanetimizin gıkı çıkmadı. Üstelik caizdir diye fetva verdi.
-Miras hukuku ayetle sabittir, güncellediler.
Faiz haramdır güncellediler. Enflasyon civarındaki vs. vs. faiz, faiz değildir dedi güncellediler.
- İslamda evlilik farz, zina haramdır. 14 - 18 yaşındaki kadın ve erkeklere evliliği yasakladılar. Ama zina etmeyi pas geçtiler.
- Bu ilkede kimse karısını İslam daki aile hukukunun karşılığı bir suç sebebiyle dövmezken; kroluğundan ya da terbiye eksikliğinden dolayı kadın dövüp ya da öldürürken, bunu İslama yamayıp dinimize zulmettiler ve ayeti ve ayetle sabit bir hükmü güncellemeye kalktılar.
-Kadının yabancı erkeklerle aynı ortamlarda bulunmasının, mekruhluktan büyük günahlığa kadar uzanan bir dizi hükmü varken, kadınları çalışmaya teşvik edip evlerinde karar kılmalarını emreden ayeti hükümsüz kıldılar, güncellediler.
-Kadınların şahitlikleri erkeklerin yarısına denk tutularak kadınların kamusal alandan uzak tutulmaları hikmetine isyan ettiler ve kadının şahitliğinin dinimizde erkeğin şahitliğine denk olacağını iddia ettiler.
- Efendimiz kadınlarla tokalaşmayı yasaklamasına rağmen, bu devirde öyle şey mi olur deyip peygamberimizin yasakladığı dört mezhep müctehidlerinin haram dediği bir konuda alenen yabancı kadınlarla tokalaştılar, caizdir dediler.
-Peygamberimizin haram kılma yetkisini inkâr ettiler. Kuran yeter dediler, Kaderi inkâr ettiler vs. vs.
 
Ülkemizde Müslümanlardan siyasetle meşgul olanlar kadar dinimizin cahili kimse yoktur. Ve bu adamlar İslamın siyasetini de kimseye bırakmıyorlar.
Devletimiz laik sosyal hukuk devleti olmasına rağmen bizim dinle alakalı inançlarımızı, ameli sorumluluklarımızı ve ahlakımızı kuşa çevirmeye teşebbüs ediyorlar.
Ülkemiz insanlarının çoğu Müslümandır ama devlet laiktir. Din işlerine karışmaması gerekir. Ama siyasileri terör vs. gibi bir durum olmamasına rağmen İslamı güzel gösterme adına kendilerini seçen dindarlara müdahale ediyorlar.
Alevilerin bıyıklarına karışmıyor, camide cem evinde ayin yapmalarına karışmıyor. Allah inançlarına, ses etmiyorlar. (Etmemeleri iyi tabii ki)
-Hz Hüseyin’i anma törenlerindeki dinde olmayan asılsız astarsız eylemlere ses etmiyorlar. Bir de gidip orada beraberce o zincirli kırbaçlamalara katılıyor, izliyorlar. TV’lerde yayınlandığına da ses etmiyorlar. (Etmesinler tabii)
- Ben sakal sünnetini çok önemserim. Hepsi sakalsız erkeklerden oluşan bu adamlar. CeHaPe’nin bile yapmadığı bir şeyi yapıyor. Sokaklarda uzun sakallı olan insanlara özellikle gençlere işidçi muamelesi yapıyorlar.
Bakın hazindir ki Müslümanlara en sert tepki Müslümanlardan geliyor. Kim devlet gücünü ele geçirirse önce ilim adamlarına zulmediyor. Susturmaya çalışıyor.
-Allah; “Muhammed Allah’ın Rasulü’dür. Onunla birlikte olan müminler aralarında çok merhametlidir. Kâfirlere karşı şiddetlidirler” demesine rağmen Müslüman yöneticiler ilim adamlarına had bildiriyor, incitiyor, kırıcı laflar ediyor. Deaşla, fetoyla beraber anarak aşağılıyorlar.
 
Ek:
Hacı- hocanın siyasilerin önünde el-pençe divan durmaları çok aşağılayıcı bir durum.
Dinimiz kulların önünde süklüm püklüm durmayı 14 asır önce güncellemişti. Şimdi İslam âlimlerinin kıyafetlerini görev gereği giyen ve göreve gelince sünnete uygun olmayan şekilde kısacık sakal bırakan içi kravatlı ceketle pantolonla güncellenmiş adamlar, biri onlara konuşun demeden konuşmuyorlar. Konuşunca da kırk dereden su getirip kıvıra kıvıra bir hal oluyorlar.
Acıyorum utanıyorum. Keşke ceket pantolonla devam etselerdi.
 
Ek: Yahu Allah aşkına devlet dairelerinde sakalın yasak olup bıyığın serbest olmasının gerekçesi nedir.
Müslümanlara aşağılamadan başka ne olabilir. Efendimiz bıyığı kısaltın dedi ya Müslümanları ezecekler bıyık serbest. Sakal bırakın uzatın dedi ya sakalı kestirecekler. .
Müftülerin neden sakalları yok peki. Adamlar dindar değil. Efendimize hayran değiller.
 
Mülahaza: Murat Kiliç
C.başkanın ertesi gün güncelleme sözüyle açık nassları değil ictihaları kastettim demesi ve buna örnek olarak alimlerce mecellenin sık sık değişen şartlara ve Müslümanların maslahatına uygun hükümler koymasını göstermesi ile beraber bizim hala Ayet ve Hadisleri kastettiği yönünde savunma yapmamızın vicdanen uygun olmadığını düşünüyorum, uzunca açıkladıklarınız içinde katıldığım bir çok konu vardır yalnız , ben 2001 ve önceki yıllarda bu ülkede dini yaşama konusunda hangi zulümlerin olduğunu biliyorum şuanı da yaşıyorum bir çok hata olabilir inanıyorum ki bu adam baskıyı bitme noktasına getirmiş ondan sonra gerçekten doğrudan halkın seçecekleri de zamanla tam İslam şeriatını uygular, kaldı ki Erbakan ve Mursi örnekleri Şer'i yönetim konusunda bulundukları şartları dikkate almayan aceleci taraftarları yüzünden önümüze geldi, hulâsa Erdoğan alim veya İsmet Sıfatlı Peygamber değildir hata yapabilir ama 15 temmuzu yapanların tek hedefidir hataları tabi ki söylenmeli ama tekfir noktasına getirip her gün vurarak yıpratmak için özel uğraş verilmemelidir, kastınız yıpratmak değilse ki sayenizde herkeste Ayet ve Hadisleri kökten değiştirmek isteyen kâfir algısı oluşuyor buna dikkatinizi rica ediyoruz, saygılarımızla...
 
el Cevab:
Erbakan ve Mürsi örneklemenize katılıyorum.
-15 Temmuzun tek hedefi olması da doğru. Bu konuda her zaman dualarımızdadır.
İlim adamlarımızın Fethullah Gülen’in eleştirilmesini istemekte geç kaldığı da düşünüyorum. O ve adamları darbe yapmaya kalkmasalar her şey süt limandı. Kimse hoca kimliğiyle Fethullah Gülen’i eleştirmiyor. Hatta o 14- 19 yaş arasındaki kızları rakkaselere taş çıkartırcasına Türkçe olimpiyatları bahanesiyle dans ettirdiklerinde 1= binlerce “başörtülü” ve “kirli sakallı” adamların  megastar Tarkan’ın “benim çocuğum olacak” şeklindeki videodaki yüzündeki şuh ifadelere benzer ifadelerle tempo tuttuklarında da; hem Fethullah Gülen’i, hem de siyasilerimizi eleştirmiştim. Sövmeden saymadan.
- Dikkat edin Fethullah Gülen’le darbe teşebbüsüne kadar diyanet ve ilahiyatlar iyiydiler. Halbuki o cenahtan okuduklarımız duyduklarımız dejenerenin had safhada olduğunu gösteriyordu.
 
Anlayacağınız ben dini değerlere taş attığı için ve yanlış bir söylemle suyu bulandırdığı için eleştiriyorum. Siyasiler ve diyanet ise sadece darbeye teşebbüs ettikleri için.
- Akepe deki kardeşlerimiz olması gerekene çok yakın bir seviyede siyaset yapıyorlar. Allah hizmetlerinden dolayı kendilerinden razı olsun. Daha da güzel hizmetlere muvaffak kılsın onları da bizleri de.
-Ama hizmet etmeye devam edeceklerine dinimizi adam etmeye, ayar çekmeye kalkışmamalılar. Grubun kurulduğu tarihten bu yana şu güncelleme dışında bu kardeşlerimizi hiç eleştirmedim. (Grubun arşivlerinde 1500 soru ve cevap ortadadır inceleyebilirsiniz) Siyasi işlere dair soruları hep özet şekilde geçiştirdim. Onu da başkaları yapsın dedim.
Ama şu 14 asır önceki anlayış değişmelidir vs gibi lafları duyunca Allah için tepki verdim.
 
“Fetoculara destek olunur bu adam zayıflatılmamalıdır” diyorsunuz.
Doğrudur. Ama fetonun yaptığı saygısızlığın bir benzerini yapmayı da haklı çıkarmaz bu.
Gayret ve gıyreti diniyemize dokunuldu. Edeplice  “susmamız o kadar uzun boylu değil” diyoruz.
İslama ve Müslümanlara hizmet yolunda devam edilmeli. Ama bu yapılırken ortalık durulsun da yapacağımız ilmi uyarıları o zaman yaparız deyip sabreden benim gibi onlarca ilim adamı konuşmak mecburiyetinde ve eleştirmek zorunda bırakılmamalıdır.
 
(C.başkanın ertesi gün güncelleme sözüyle açık nassları değil ictihaları kastettim demesi ve buna örnek olarak alimlerce mecelle nin sık sık değişen şartlara ve müslümanların maslahatına uygun hükümler koymasını göstermesi ile beraber bizim hala Ayet ve Hadisleri kastettiği yönünde savunma yapmamızın vicdanen uygun olmadığını düşünüyorum) demişsiniz.
 
Eskilerin dediği gibi ( Hem bilmiyorsun hem de bilmediğini bilmiyorsun...)
 
حهلت و لا ندري باتك لا تدري
و من لي بان تدري بانك لا تدري
 
O da yanlıştır. Mecelle kaidesi örfle alakalıdır. İctihadlar zamanın değişmesiyle değişmezler. Bu cumhurbaşkanının ve onun konuşmasını hazırlayan zevatın bilmedikleri şeyleri konuştuklarını gösteren utanılacak bir durumdur. Muhtemelen DİB başkanı olan zat da olayın farkında değil. Onu takip ediyorum. Uzmanlık alanı fıkıh ve usul değil sadece akademisyen. Bu sebeple aksıyor.
-İctihadlar zamanın değişmesine göre değişmez.  “Hayır değişir” diyen birisi cahildir. Bugüne kadar bu yanlış değerlendirmeyi cumhurbaşkanımızdan başkası yapmamıştır. Dünya tarihinde ilk ve tekdir.
Özrü kabahatinden büyük oldu. İstiğfar edip konuyu bilenlere havale etmeli ve danışmanlarını da değiştirmelidir.
-Ben ayet ve hadisleri kastettiğini düşünmedim zaten.
Cumhurbaşkanımız Akif’ in tecdid fikrini üstün körü öğrenmiş ama detayı da hatalı öğrenmiş.
 
Bu kırıcı değerlendirmeleri yapmak istemezdim. Cumhurbaşkanımız ilim adamlarına kabalık etmeseydi bunları asla yazmazdım. O baştan sona hatalı cümleleri dememeliydi. Hadi boş bulundu dedi gönül almalıydı.
Bekliyoruz hatasından dönmesini ve dua ediyoruz.
Allah’ım bu değerli insanı hatasından dönmeye muvaffak kıl. Amin
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort