Hit (3351) F-148

Ölmüş Bir Şahısla Ondan Çocuk Sahibi Olmak İçin Nikah Kıyılması, DNA Nikahı Yapılmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Nikah
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2006-08-14 Güncelleyen : /2019-06-07

Soru 1: Ölmüş bir erkekle yaşayan bir kadın yada yaşayan bir erkekle ölmüş bir kadın nikah kıyabilir mi?
2: Ölen erkek ya da kadının ''VELİ'' sinin yetkileri arasında ''organlarını bağışlamak'' ve '' onu bir başkasıyla nikahlamak '' var mıdır, olabilir mi? 
3 : ''DNA'' NİKAHI'' caiz midir? (ölünün dnasından çocuk elde etme )
Bir kadının ölmüş eşinden onun ölümünden önce alınan materyalle ''tüp bebek'' yöntemiyle çocuk doğurması caiz midir? Bu DNA nikahının cevazına delil olabilir mi?


el Cevab: 
C1:
Kadının Ölümüyle Birlikte Nikahı Düşer.
Erkeğin ölümü durumunda iddet müddeti içerisinde hamilelik subut bulursa çocuk babaya nisbet edilir. 
Yeni nikah olmaz ama eski nikahla neseb isbat edilir.
-Bir tüp bebek durumu olsa erkek işlemden önce ölse kadın bu işleme muvafakat etse nikahı altında olmaya hükmen devam ettiğinden bu işlem caiz olabilir. 
Yani yaşayan bir kadın ölen eşinden bazı durumlarda çocuk sahibi olmasının vechi vardır. 
Ama yeni bir nikahın vechi yoktur. 
Buna göre DNA NİKAHI ancak iddet bekleme sırasında tek taraflı olarak belirli bir müddet geçerli sayılabilir. 
-Çocuk babaya nisbet edilir ve babasının mirasından pay verilmek durumu oluşur.


C2: Kadının Velisinin Evlendirme Yetkisi 
Kadının velisinin evlendirme yetkisi esasen sabittir. Ama erkeğin velisinin onu evlendirme yetkisi hakkında bir şey varid olmamıştır (bildiğim kadarıyla) ölü bir kadının evlendirilmesi faydasızdır. Mecali işlemin şer’i mahzurlarından dolayı yoktur. 
-Bir kadının tüp bebek için alınmış materyalin kocasının başka bir eşine verilmesi ya da yeni evleneceği eşine verilmesi birçok sıkıntılı durumu beraberinde getirmektedir ve caiz olmaz. 
-Kadının velisi onu evlendirse bile bu ancak buluğdan önce caizdir. Buluğdan sonra kadın tercih yetkisine sahiptir. Bu çerçevede veli kadını ölmüş bir insana nikahlayamaz.
 

C3: Dna Nikahı Eşler Hayattayken Caiz Olabilir. 
Tabii İşlemin İçeriği Bütün Safhalarıyla Bir Fakihe Onaylatıldıktan Sonra. 
Ölümden Sonra Erkek Öldüyse Cevaz Vechi Olabilir. Ama Kadın Öldüyse Cevaz Vechi Yok Görünmektedir. 
-Dna nikahı herhangi bir şekilde caiz olur mu? 
Evet, eşler nikahı islam fıkhına göre yaparlarsa ama evlenmeseler bile caiz olabilir. Meşru evlilik şartları devam ettiği müddetçe bu caizdir.


Ek 1: Sinn-İ İyasa 'A Girmiş Evli Kadının Durumu
Sinni-iyasa girmiş bir kadın eşinden dna nikahıyla çocuk sahibi olabilir mi? 
Evet tıbbi uygulama metod ve içeriği bir mahzur oluşturmadığı sürece caiz olabilir. 
Bu tür sıra dışı durumlar için mutlaka özel fetva alınmalıdır.


Ek 2: Nikahsız dna nikahı ile çocuk sahibini olmanın hükmü nedir? 
Nikahsız ilişki oluşmadığı için bu zinanın hükmü eşlerden başkasıyla zina edenin en ağır cezası şeklinde değil ama tazirin en ağırı şeklinde tatbik edilir.