Hit (308) F-1423

Emri Bil Maruf Nedir?

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : S. Abacı/2021-04-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Emri bil maruf nedir? Alimler devleti ya da devletin kararlarını eleştirme yetkisine dinimizde sahip midir? 
Öldürülen şeyhulislamlar padişahın hatasını düzeltmek için bunu yaptılarsa bu haksız yere adam öldürmek olmaz mı? Son olarak da Osmanlıların ve Türklerin devletin bekası için şehzadeleri öldürmeleri konusunda ne dersiniz?

el Cevab:
Emri bil maruf İslam alimlerinin üzerine farzı ayndır. Yapmazlarsa büyük günah işlemiş olurlar. Terkedilmesini helal kabul etmek küfür olur. Kişi islam dairesi dışına çıkar.
Emri bil maruf: Allah’ın emirlerinin Müslümanlara hatırlatılması manasına gelir.
Bu farz alimler tarafından Allah böyle emretmiştir delili de budur şeklinde yalın ifadelerle seslendirilir.
Emri bil maruf farizası münker denilen bir haramı engellemek kastıyla yapılırsa iç yöntemle yapılır.
1.si el ile düzeltmek ya da engel olmak.
2.si dil ile yanlışı ya da haramı yapmayın demek
3.sü de bunlara imkân bulunamadığında kalben buğzetmekle olur.
Sıradan müslümanların el ile bir hatayı ya da günahı düzeltmesi ancak fetva alarak uygun olur.

Alimler devletin kararlarını eleştirmelidirler. İslam dini alimlere bu yetkiyi de görevi de vermiştir. Devlet başkanı da devlet yetlkilileri de bu eleştiriyi aynı nezaket efendilikle ve tehdit etmeden ikna edici şekilde cevaplamakla mükelleftirler.
Kendisini Allah rızasına uyan amellere davet edenleri zecr etmek, incitmek aşağılama büyük günahtır.
Esasen devlet başkanı alim olmak zorunda olduğundan kendisini eleştiren bir alime ikna edici bir muhteva ile cevap vermek durumundadır.
İctihadi farklılıklar sebebiyle yapılan eleştirilerde devlet başkanına itiraz kişisel kalmak zorundadır. Farklı ictihad ettiği için devlet başkanına isyan haram olur. Farklı ictihada uyana da eziyet aynı şekilde haramdır.

Öldürülen şeyhulislamlar konusu tek tek incelenmesi gereken bir adli dava konusudur. Öldürme cevazı en ağır cezalardandır. Genel olarak öldürmek doğrudur da denemez yanlıştır da denemez. Bu konuda yazılmış çok sayıda eser vardır. Onlardaki anlatımlara bakılırsa öldürülen şeyhulislamlar konusu kişisel zaafiyetlerle alakalıdır ve çok sayıda zulmü içermektedir.

Devletin bekası önemli bir dini değerdir. Devlet Müslümanların hepsinin ortak kalkanı ve Allah’ın emri ve Rasulunün emriyle bir farizadır.
Dini değer olarak İslam şeriatinin tatbiki adaletin tesisi ve Müslümanların korunması dini değerlerimizin huzur içinde uygulanmasının temini içindir.
Bu ana gayeler için devlet bekası önemsenir. Devlet devlet için değil devlet Allah rızasının korunması ve yaşatılması içindir.
Masum bir insan devlete ilerde zarar verir şüphesiyle öldürülemez.
Suç oluşmadan tedbir alınabilir ama suç oluşma şüphesi olmadan bu da haramdır.
Köpeklerin bile sebepsiz yere öldürülmesi caiz olmazken çocukların öldürülmesine cevaz verilmesi elbette büyük günahtır.
Devletin bekası önemsenmezse istiklal kaybedilir esaret başlar.
Devletin bekası adına zulüm olan fiiller işlenirse devlet yıkılır. Zulümle abad olunmaz.
Her birisi kitaplık çapta olan sorularınıza en özet şekilde cevap yazdım. Umarım ki cevaplamış oldum.