Hit (94) F-1421

Corona (Korona Virüs) Aşısının Orucu Bozacağına Dair Fıkhi Deliller

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Aşı,Corona / Korona
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : S. Abacı/2021-04-07 Güncelleyen : S. Abacı/2021-04-07
Soru: "Tat'im"= aşının farz veya nafile orucu bozacağına dair fıkhi deliller nelerdir?
 
Konunun iki yönü vardır.
Kitap ve sünnete göre orucu bozan fiiller. Bu fiiller bellidir.
Bunlar;
1- Yemek- içmek
2- Cinsel ilişki
3- Yemek içmek hükmünde olan fiiller
4- Cinsel ilişki hükmünde kabul edilen fiiller
5- Hayız kanı (adet döneminin başlaması ya da henüz bitmemiş olması)
6- Riddet (islam dini dışına çıkmak- kasıtlı ya da kasıtsız.)
7- Kan vermek ya da hacamat (bazı fakihlere göre orucu bozar.)
8- Kasten kusmak (detayı var.)
9- Orucun yeme-içme hükmünde olan fiillerle bozulması dini bir hakikattir.
10- Tıbbı konularda dini hükümlerin tıbbi tespitlere tabi olması iddiasının yanlışlığı.
Bu yazdığım 10 başlık fıkıh kitaplarında detaylıca vardır. İhtiyaç olursa buraya delilleri özetlenebilir.
 
Mülahaza 1:
"Korona aşısı orucu bozmaz" diye görüş belirten resmi kurum görevlisi araştırmacılar korona aşısı orucu bozmaz şeklindeki görüşlerinde hatalıdırlar.
Şöyle demektedirler.
(Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, korona virüs aşısının orucu bozmadığını açıkladı. Bozkurt, "Oruçluyken aşı yaptıracaklar rahatlıkla aşısını yaptırabilir" dedi. Video 1 ve Video 2
 
Diyanet görevlilerinin yukarıdaki iki videodaki açıklamaları hemen hemen doğrudur.
Ama aşağıdaki linkteki videodaki açıklama eksik ve bu genellemeyle hatalıdır.
---------
Dib adına yapılan bu açıklamalardaki hatalı nokta şudur:
1- Aşı yeme içme ve cinsel ilişki dışında bir şeydir bu sebeple orucu bozmaz.
2- Korona aşısı gıda içermediği için orucu bozmaz.
 
Yeme içme ve cinsel ilişki dışında fiiller orucu bozamaz genellemesi hatalıdır. Öncelikle oruç bozulması yemek içmek fiili kasten olursa gerçekleşen ama unutarak olursa oruca zarar vermeyen niteliktedir. Aynı şekilde kadın ve erkek unutup evlilik ilişkisine girseler oruçları bozulmaz. Ama bile bile bu fiilin yapılması orucu bozar.
Bu bozulup bozulmama durumu akılda tutulmalıdır.
Bütün İslam fakihleri yeme içme hükmündeki fiiller sebebiyle orucun bozulacağında ittifak halindedir.
İrtidat ve hayız başlamasının orucu bozacağı da bilinmektedir.
O halde oruç sadece yeme içme ve cinsel ilişkiyle bozulur denilmesi hatalı bilgilendirmedir. Bu anlaşılmış olmalıdır.
Gıda veren aşı ile gıda vermeyen aşı ayrımı yapılıp korona aşısını gıda olmadığı için orucu bozmaz şeklinde fetvaya bağlamak değerlendirme zaafiyetidir.
İslam alemindeki hemen hemen bütün resmi kurum görevlisi araştırmacılar ve modernistler tıbbi konularda din tıbba tabidir şeklinde bir nazariye geliştirip bunun üzerine Corona aşısıyla oruç bozulmaz "yuvarlamasını" yapmaktadırlar. Ülke yönetimlerinin medeni hayata aykırı fetva vermeyin uyarılarına da harfiyyen uyan bu görevliler adil değillerdir. Ve fetva da tutarsızdır.
Gıdalanma sağlamayan bir işlem olan su içilmesi orucu bozmaz demek durumunda olsalar belki dini açıdan hatalı ama tıbbi açıdan tutarlı olabilirlerdi. Ama su orucu bozar deyip kalp ilacı dilaltı hapı orucu bozmaz demeleri de hamakat seviyesinde değerlendirme zaafiyetidir.
Gıda aşısı orucu bozar deyip covid aşısı orucu bozmaz demekte aynıdır.
Mesela mikrop yurmak zehir içmek orucu bozmaz da demeleri gerekirdi.
Bazılarının şeriat az tuza cevaz verdi lafı da şeriatin iznini unutup kurallaştırmaya çalışmaları açısından ayıplıdır.
İslam aleminde İspanyada Batalyevsi’nin din bilim çelişmez tezini ispatlamaya çalıştığı günden beri bu ezik tipler dini bilimle çeliştirmeyelim diye islami değerleri ateist bilim adamlarının yazdığı bilimsel kavramlara uygun ifade etme marazıyla konuşmaktadırlar.
Hulasa olarak;
1- Aşı içerdiği gıda osun ya da olmasın vücuda zerkedildiğinde fayda hasıl olduğundan orucu bozar.
Bu fayda zehir ya da panzehir olsa da faydadır. Gıda olmayan sıvı veya katı madde zerk edilmesi aşıyı bozmaz kriteri yanlıştır. Fayda vermeyen madde zerk edilmesi orucu bozmaz denilmesi mümkündür.
2- Orucu vücuttanan çıkan hayız kanı da bozar vücuda alınan kişinin imsak vaktinden önce alınan kanı tekrar vücuda verilse de bozar.
3- Manevi fiilerden olan irtidatta orucu bozar.
Kim aşı orucu bozmaz şeklinde açıklama yapıyorsa büyük günah işlemek durumundadır.