Hit (108) F-1347

Zekat, Fıtır Sadakası

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Sadaka,Zekat
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2020-04-05 Güncelleyen : /2020-04-14

Soru: Zekât çıkarırken “para bütün bir şekilde niyet edip sonrada parayı bozdurup dağıtmak olmaz bütün niyet edildi ise bütün dağıtılmalı” böyle bir şey var mı bir de miktarı misal veriyorum 1000 tl zekât + 125 tl fitre birleştirip eşit miktarda dağıtılabilir mi fitre ve zekât ayrı ayrı mı dağıtılmalı? (Mayıs 2019)

el Cevab: Zekâtı bozdurmaktan kastınız parçalar halinde olmasıysa caizdir. Bütün olarak bir zekâtı hak edene verilmesi de caizdir.
-Kişinin üzerine farz olan zekât miktarı azalmamak şartıyla zekât ile birlikte sadaka da eklenerek zekât verilebilir.
-Zekâtın taksitlenerek sene boyu fakirlere verilmesi ise müşküldür. Zekât mükellefi olan şahsın zekât borcunu vererek eda etmesi zorunluluğu sebebiyle bu caiz olmaz.
Ama bazı fakihler ‘ki biz Hanefilerin de fetvaları vardır’ gelecek senelerin zekâtlarını her ay fakirlere vermeye cevaz vermişlerdir. Ama bu geçmiş zekât yükümlülüklerinde caiz değildir.

Mülahaza: Çelebi Berrin 
Zekât bölünebilir ama fitre ve fidye belirlenen miktar bir. Kişiye verilecek şekilde olmalıdır. Mesela bir kişinin fitresi 23 lira ise 3 kişinin fitresi 69 lira olur. Bunu verirken 50 lira birine 19 lira birine şeklinde verilemez. 23 lira ve katları şeklinde dağıtılmalıdır.

 
el Cevab: Bir kişinin fıtır sadakası bir kaç fakire pay edilebilir. Aynı şekilde birkaç fıtır sadakası bir fakire de toplu olarak verilebilir. Bk.el Kasani, Bedaiu's-sanai II. 76

ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا

Konu hakkında diyanetin aşağıdaki linkte yazdığı gibi bir fetvanın aslı yoktur.
Karşılaştır (linkteki son satır.) (Diyanetin Mayıs 2019 daki fetvası)
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/452/fitir-sadakasi-nedir-ve-ne-zaman-verilir-?enc=McWjUm9uTYH5Y5tHdpgpAg%3d%3d
İbn Abidin, Reddu'l Muhtar, III.323 (Ek Linktedir)