Hit (170) F-1342

Allahın Zulme Gücü Yeter mi Meselesi

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2020-04-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Allah’ın Zulme Gücü Yeter mi?
 
https://s9. dosya. tc/server2/81olv2/Armstrong_Bozkurt. pdf. html 
 

el Cevab: Mutezilenin Allah’ın Zulme gücü yeter mi meselesiyle alakalı tarif bir hikâyeleri vardır. Ki mezhepler tarihi kitaplarında onların düşünce dünyalarına örnek olarak anlatılır. 
Aralarında en Nazzam, Ebu Huzeyl, Ali el Esvari gibi meşhurların da bulunduğu yedi mutezili ilim adamı bir araya gelirler. Aralarından birisi en Nazzam’ a bu meseleyi sorar; 
- Allah’ın buna gücü yetmez, şayet yetseydi geçmişte de gelecekte de ondan zulüm ve yalanın sadır olmasından emin olamazdık veya ondan zulüm arzın herhangi bir yerinde sadır olabilir. Gelecekte de sadır olma ihtimali olurdu. Bu da caiz değildir der. 
Bu cevap üzerine Ali el Esvari senin bu yorumuna göre Allah’ın malum ve muhberin zıddına bir şeye de gücünün yetmemesi gerekir, deyince en Nazzam evet öyledir, der ve peki senin görüşün nedir? Diye sorar. 
el Esvari, bence Allah’ın zulme de yalana da gücü yetmez, der. en Nazzam ona, senin bu sözün küfür ve ilhaddır, diye mukabelede bulunur. 
Araya Ebu Huzeyl girip en Nazzam’ a Firavun ve onun gibi Allah’ın iman etmeyeceklerini bildiği ve haber verdiği insanlar hakkında ne dersin, eğer onların bunun aksine güçleri yetmez dersen; teklifi ma la yutak gerekir deyince, diğerleri en Nazzam’a -evet senin sözünden bunlar gerekir bu itiraza ne dersin, derler. O cevaben bu muhaldir der. Diğerleri muhal olan makdur da olamaz deyince bu üçü ne diyeceklerini şaşırıp tutulurlar. 
Sonra Bişr b. el Mu’temir söze karışıp, sizin bu yaptığınız asılları birbirine karıştırmaktan başka bir şey değildir, der. Diğerleri peki sen ne diyorsun söyle bakalım, Allah günahsız bir çocuğa azap edebilir mi derler. O da, evet deyince, diğerleri; azap ederse bunun hükmü ne olur, derler. O çocuk akıllı baliğ ve günahkar olur. Dolayısıyla da cezayı hak eder. Allah da onu cezalandırdığı için adil olur, der. Çocuk nasıl baliğ olur, zulmeden nasıl adil olabilir, derler. O da tutulur. 
Orada bulunanlardan el Murdar hocam Bişr’ i çok kötü ilzam ettiniz, ama olsun hocanın da yanılması mümkündür, deyip söze karışır. Böyle deyince Bişr ona peki sen ne diyorsun diye sorar. O da, Allah zulme de yalana da kadirdir. Eğer bunlar ondan sadır olursa yalancı ve zalim bir ilah olur der. Orada bulunanlar söylesene hali böyle olan bir ilah şükredilip ibadet edilmeye mi yoksa kınanmaya mı layıktır derler. O da şükrü de ibadeti de hak etmez der. O da tutulur. 
Aralarından el Eşecc isimli birisi, bence zulme de yalana da kadirdir. Ve yalan da söylese zulüm de yapsa adil ve sadıktır der. Bu söz üzerine el İskafi zulüm zulümdür, nasıl adalet olabilir; yalan yalandır nasıl sıdk denilebilir, şeklinde itiraz eder. O da tutulur. O da el İskafi ‘ye, peki sen ne diyorsun, der. O, bence zulüm ve yalanı sırasında akıllıların akılları başlarında olmaz, dolayısıyla da onun bu sebeple kınanması gerekmez ve bu sebeple ona noksanlık ta ulaşmaz. Zira zulüm sırasında kimsede zulmü kavrayıp kınayacak akıl olmaz, der. 
Araya Cafer b. Harb girip, sen bu sözünle onun akıllılara zulmetmeye gücü yetmez, ama akılsızlara ise yeter demiş oldun, der. Bunun üzerine hepsi tutulurlar ve meseleyi aralarında halledemeden ve hepsi de bir diğerini tekfir ederek ayrılırlar. 
Bu mesele sonraları el Cübbai ve oğlu Ebu Haşim’ in dönemlerinde de tartışılır ve bu ikisi de bu meselenin halledilemeyeceğine karar veririler. 

Mülahaza: Gülsevim Korkmaz 
Allah'ın gücünün yetmediği hiç bir şey yoktur. Aksi halde O Allah olmaz. . 

Mülahaza: Zehra Narin 
ALLAHin her şeye gücü yeter 

el Cevab: Bu yazdığınız cümle sahibini din dışına çıkarabilir
 Allah’ın her şeye gücü yeter tabii ama sorunun cevabı bu değil. 
 Allah’ın zulme gücü yeter mi diye sorulduğunda böyle bir şey söylerseniz bu evet Allah’ın zulme gücü yeter manasına gelecektir. 
Bu mana ise Allah’a nispet edilmesi caiz olmayan bir manadır. 

Allah noksanlıklardan münezzehtir. 
Zulmetmekle nitelenmez. Allah’ın zulme gücü yeter mi diye sorulduğunda Allah’ın her şeye gücü yeter dediğinizde Allah’ın zulme de gücü yeter demiş olursunuz. 
Daha kolay anlamanız için örnekleyeyim. Allah’ın evlenmeye gücü yeter mi, diye sorulsa elbette yeter zira Allah isterse her şeye gücü yeter denilmez. 
Allah eş ve arkadaş edinmekten münezzehtir, yücedir, denilir. 

Allah dünyaya gelebilir mi insan kılığına girebilir mi denildiğinde de aynı cevap verilir. Allah mahlukatın içine girmez. Onların şekil ve suretlerine girmez. 

Mülahaza: Abdulkadir Erdogan 
Sorduğunuz soru verdiğiniz cevaba göre zaten paradokstur. Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi sorusundan ne farkı vardır paradokslar sorulurken onu okuyanı yönlendirir bu sebepten çıkmaza sokar. Allah malayani iş yapmaktan münezzehtir Allah'ın fiillerini kısıtlayan tek şey yine kendi hikmetidir Allah hikmetsiz boş iş yapmaz" denilir. 

el Cevab: Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi? 
Allah kaldıramayacağı... demek küfür olur. İnanmak da küfür olur. 
Soru sormak küfür olmaz ama bu soruya bu şekilde cevap vermek küfür olur. 
Taşı Allah yaratabilir mi demek te küfür olur. 
“Allah’tan başka yaratıcı mı var” ayeti sebebiyle. 

Allah malayani iş yapmaktan münezzehtir, demişsiniz. 
Ma la yani boş ve faydasız iştir. Evrendeki size göre boş işleri yapanları da onların fiillerini de Allah yaratmıştır. Dolayısıyla ifadeniz de eksiklik var. 

Allah’ın fiillerini kısıtlayan tek şey demişsiniz. 
Ama hikmet illeti filozofların uydurmasıdır. Allah’ın fiillerinin illetlendirilmesi esasen caiz değildir denilse yerinizde kalakalırsınız. 

 Allah’ın zulme gücü yeter mi denildiğinde 
Rabbimiz zulmetmez ama o zalimler kendilerine zulmederler ayetini hatırlasaydınız. Bu lafı etmezdiniz.