Hit (1358) F-1305

Erkeğin Kadına Suni Teneffüs Ve Kalp Masajı Yapmasının Hükmü Nedir?

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2020-03-31 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Kadının erkeğe Suni teneffüs ve kalp masajı yapmasının hükmü nedir?
 
https://www.youtube.com/watch?v=8emwKRZ5sT0 


el Cevab: Bir kadının bir erkeğin ağzına ağzını dayayıp suni teneffüs yaptırması bir edep problemi değildir.
Din problemidir. İnsanların dininin ne kadar birikim ve içerik olarak "olmadığını" göstermektedir.
Söz konusu örnekte bir ilk yardım kursu görmüş bayan Müslümanın yabancı bir erkeğe bir kumaş aracılığıyla direk teması engelleyerek suni teneffüs yaptırdığı ve kalp masajı yaptığı görülmektedir.

-Suni Teneffüs; ağız yoluyla solunum yollarında durmuş olan teneffüsün yapay olarak devam ettirilmesi fiilidir.
Suni teneffüs fiillerinin hükümlerini ortaya koyalım.
1- Ten teması; bu boyutuyla mahzurlu fiildir. Dudağın dudağa yapıştırılması fiili haram olurdu.
Fiil şehvetle olmazsa ve dudağın bir bez yoluyla (ya da aletle) temasının engellenmesi fiili tahrimen mekruh düzeyine getirir.
2- Kadının nefesinin erkeğin ağzına üflenmesi; de haram fiildir. Ama bu şehvetsiz yapılırsa ve bir alet yardımıyla üfleme dolaylı olarak yapılırsa şehvetten emin olunursa tenzihen mekruh düzeyine düşer.

3- Bir Müslüman kadının böyle bir fiille mükellef olup olmaması boyutuyla:
Doktor da olsa bir Müslüman kadın dini açıdan bir başka yabancı erkeğe ağzını ağzına dayayarak solunum yaptırmakla mükellef değildir. Bu sebeple fiil Nşa’da da tıbbi müdahale olarak ta dini hüküm açısından haramdır.
Allah evli olmayan kadınla erkeğin birbirlerine ten teması kurmalarını haram kılmıştır.
Kadın erkeği mahzurlu fiil ve metodlar kullanarak tedavi etmekle mükellef değildir.

4-İslami bir değer olarak: doktor kadın, bayanları tedavi etmelidir. Erkek doktor olmaması durumunda dini açıdan mahzurlu fiiller ve metodlar dışında metodlarla erkekleri de tedavi veya muayene etmesi caiz olur.
Ama erkek doktor varken bayan doktorun erkek tedavisi görevi yaptırılması hümanist düşüncedir. İslam dininde yeri yoktur.
Laik ateist düşünce medeniyetinin Allah’ın koyduğu haramları umursamaması Allah’a inanmamasındandır. Müslümanların laik düşünce sistemine direnememesi ise aşağılık kompleksi sebebiyledir.


el Cevab: Sorunun cevabına geçmeden hatırlanılması gereken şeyleri hatırlatmak gereklidir.
1- İslam’da ameli hükümler 7dir. 1-farz 2-vacib, 3-nedb, 4-ibaha, 5-haram, 6-tahrimen mekruh, 7-tenzihen mekruh
Bir müslüman mükellef ise hayatında karşılaşacağı fiiller bu 7 hükümden birisini alır.

2- Tedavi farz değildir. Mübah fiildir. Tavsiye edilmiştir. Efendimizin tedavi olun emri, nedb ifade eder. Farz değildir. Tedavi için bazı haramlar ölüm tehlikesi varsa hayatı tehlikede olan tarafından işlenebilir. Ama hayati tehlikesi olmayan birisi başkasının hayat zarureti için haram işleyemez.

3- Hayat kurtarma fiili bir düğer insan için zarurete binaen haramların tamamını mübah kılacak bir dini zaruret değildir. (Yani A kişisinin hayati tehlikesi anında işlenmesi mübah olan bazı haramlar  B Kişisinin hakkında hayati tehlike olmadığında zarurete binaen  haram işlenmesini mübah kılmaz.)
Bir insanın başka bir insanın hayatını kurtarmak için haram işlemesini mübah hale getirmez. 
Doktorların ya da diğer şahısların görev gereği hayat kurtarma zorunda oluşları tıbbi ya da medeni bir zorunluluktur. Dini bir kavramla yani zaruretle açıklanması uygun değildir. 

4- Zaruret dini bir kavramdır. Yapılmadığında ölüm tehlikesi olan veya bir uzvun zarar görüp işlemez hale geleceği durumu oluşacak hallerde zaruret hali oluşur.
(Zaruretler bazı haramların işlenilmesini zaruret miktarınca mubah kılarlar. Zaruret her haramı mübah kılmaz. Modernist ilahiyatçılar bu “zaruret sebebiyle haram işlenebilir” kuralını her harama ve herkese uygulayarak büyük bir dini harama helal demişlerdir. Bu helaldir, hükmü dini değerlerimize aykırıdır. 
Doktorların kendileri için haram bir fiili görev sebebiyle yapmaları onlara dini zarurete binaen değil görev zarureti açısındandır. Bu sebeple her Müslüman doktorun işleyebilecekleri zarurete dayanılarak caiz olacak haram fiillerin hükümlerini öğrenmeleri gerekir.
Görevde olmayan doktor kanuni olarak nasıl bir hastaya yardım etmedi diye cezalandırılmıyorsa haram olan bir fiili yapmaktan kaçındığında da (insan hakları ve inanç hürriyeti evrensel değerleri açısından) cezalandırılmamalıdır.

5- tıbbi zaruret (gereklilikler) her zaman dini açıdan zaruret manasına gelmez. Ve bir haram işlenilmesine delil olmaz. Bir haram metod ya da işlem yapılacaksa ve bu hastanın zarurete binaen işlemesi mübah olan bir fiil ise dini açıdan da zaruret oluşuyor mu ona bakılır.

6- Kadın ve erkeklerin işlemeleri haram olan fiiller birisi için oluşan zaruret sebebiyle bir diğerinin hakkındaki haramlığı kaldırmaz.

7- Haramla tedavi olmak ya da tedavi etmek haramdır. Peygamberimiz “tedavi olun ama haramla tedavi olmayın” buyurmuşlardır.
Haram bir metodla tedavi etmek te haramdır. Bayan ya da erkek doktorların karşı cinsi tedavi etmeleri caizdir. Ama dinimizde haram olan usullerle tedavi etmeleri veya haram olan bir fiili işleyerek tedavi etmeleri o fiili haramlıktan çıkarmaz.

8- Birbirleriyle evlenmeleri caiz olan kadın ve erkekler İslamdaki kadın ve erkeklerinin ilişkilerini düzenleyen hükümlere tabidirler. Bunlar alacakları medeni görevlerde de bu hükümlere tabi olmaya devam ederler.
.Bir insan polis ise, sorgulama yaparken bir Müslümana İslam değerlerine göre davranmak zorundadır. Bir doktor doktorluk yapacaksa, dininin değerlerine göre davranmak zorundadır. Yoksa işlediği fiilin dindeki hükmünün karşılığına uygun olarak günah ya da cezai yaptırımı hak edecektir.
 
Bayan doktor ya da hemşire veya sağlık görevlisi Allah’ın kendisini mükellef kıldığı haramlardan kaçınmak ve farzları yerine getirmek zorundadır.
 
-Asker görev gereği dinimizde farz olan bir fiili görevine engel olur diye yapmaktan alıkonulmamalıdır.
-Savaşılan asiler veya düşmanlar veya benzer durumdakilere öldürme emri dinen caiz değilse uygulanamaz. Organları kesilmesi emredilse bu görev diye yerine getirilse yapan şahıs günahtan kurutulmaz. Ahirette hesap verecektir.

9- Hayat kurtarmak için kendisi için haram olan bir fiili işlemesi mükellefi zaruret sebebiyle haram işledim dese kurtarmaz. Zira zaruret onun zarureti değildir. Hayat kurtarmak kurtarıcı konumdaki şahsın haram fiil işlemesi yoluyla olmamalıdır.
Üfürükçülerin çocuğu olmayan ya da cinsel problemleri olanlara kendileriyle ilişkiye girerlerse bu durumdan kurtulacaklarını söylemeleri herkes tarafından yanlışlığı anlaşılır durumdur.

Örnek Problemler;
1- Yılan ya da zehirli hayvan tarafından göğsünden ısırılan bir kadın; kurtulmak için haram bir fiili işleyebilir.
Ama örneğin ağzında çürük diş ve yara olmayan bir erkek yılanın zehrini emerek kurtarabilecek olsa yılan tarafından sokulmuş kadını kurtarmaya zorlanamaz.
Bunu kadın ölmesin diye yapan bir erkek sevap işlemiş olmaz.
Haram bir fiille ve yöntemle bir insanı tedavi etmiş olur.

(Bazı insanlar hırsızlıktan elde ettiği parayla hacca giden birisinin günahların affolmayacağını ve hac etse bile haccının kabul olmayacağını anlayamıyor olabilir. Anlayanların anlaması yeterlidir)

Mülahaza: Merve Saçıkara 
Başta mekruh yazmışsınız, sonra hayat kurtarmak zaruret değil haram yazmışsınız. Kaynaklar neler? Bu nasıl bir muhakeme, pes. Suni teneffüs erkek erkeğe de bez yardımıyla yapılıyor artık bu arada bilginize.

el Cevab: Sözler bağlamlarıyla anlamlandırılır. Bir sözü söyleniş yeri konusu gayesi ve zamanından ayırarak anlamlandırırsanız mana bambaşka yerlere gider.

Hayat kurtarmak bazen faziletli ameldir, bazen vacip olur, bazen de haram.
(Örneğin hayati bir ilaca parası yetmeyene yardım etmek faziletli ameldir. Esir düşmüş silah arkadaşlarını kurtarabilme ümidi varsa kurtarmak vaciptir. Haram olan bir fiili işleyerek para kazanıp onunla hayati bir ihtiyacın giderilmesi ise haramdır. İdam cezasına çarptırılmış bir mahkumu kurtarmak için kanunlara karşı gelmek durumu her zaman ve zeminde hayat kurtarmanın söz konusu olmadığını anlamanıza katkıda bulunacaktır.)

Yabancı bir kadının yaşlı ya da genç te olsa yabancı bir erkekle ten teması veya vücud teması haramdır. Dudağının dudağına değdirilmesi zina kastı olsa da olmasa da ten teması zinası olur. Bu bağlamda şehvetsiz kutlama amaçlı yanaktan ya da dudaktan öpme veya dudak dokundurma da haramdır. Bunlarda tereddütünüz yoktur sanırım.
Yabancı bir kadının yabancı bir erkeğe tedavi için avretini açması ya da avretine dokunması da aynı şekildedir. Hastanın hayati zarureti varsa bayan ya da erkek doktorun da dikkat edeceği ve asla geçemeyeceği sınırları vardır.

Olayın zeminini lütfen iyi hatırlayın.
Yüzlerce insanın bulunduğu hastane klinik vs. in olduğu bir ortamda yoldan arabasıyla geçen bir tesettürlü hanım bayılan bir erkeğe önce kalp masajı sonra suni teneffüse yaptırıyor sonra ambulans geliyor ve hasta hastaneye sevk ediliyor.
Böyle bir durumda kalan Müslüman hanımlar dinine ve erkek olmasına bakmadan hemen gidip hastaya kalp masajı mı ve suni teneffüs mü yaptırmalıdır. Yaptırmasının hükmü ne olur.
Soru buydu cevabımız da şudur.
1- Bu tür bir durumda olan yabancı bir erkeğe bir Müslüman kadının müdahale etmesi ve dudak dudağa ona suni teneffüs yaptırması onun vazifesi ya da sorumluluğu değildir. Siz sorumluluğudur diyorsanız, şehvet duymazsa dudak dudağa yapışarak suni teneffüs yaptırmak caizdir veya faziletli ameldir diyor olmanız gerekir. Bu amelin haram değil faziletli amel olduğunu hangi delile göre söylüyorsunuz. Lütfen yazınız.
2- Aynı şeyi yabancı bir erkeğin Müslüman bir hanıma aynı şartlarda yapması durumunu da hükmü caizdir ve faziletli ameldir diyerek netleştiriniz. Ve hangi delile göre dediğinizi de yazınız.
3- Suni teneffüs bir tıbbi müdahale türüdür. Siz bu müdahalenin erkek erkeğe ve kadın kadına caiz olduğunu hangi delile dayanarak söylüyorsunuz ki onu da belirtin.
Deist olmakla dindar olmak arasında bu tür bir dini değeri hatırlatmanın nasıl bir bağını kurabildiniz. Çok net değil. Bizim gibi Müslümanların dini değerlerini seslendirmeleri sizin gibi insanlarda neden deizmi haklılaştıran sebep olarak algılandığını da açıklayınız, buyrun.

Mülahaza: 
Merve Saçıkara Yukarıda böyle bir örnek olay sorusu, açıklama ve onun izahı seklinde bir cevap göremedim. Yazınızı genel kaideler şeklinde yazmışsınız, o halde neyi kastediyorsanız tam olarak onu yazınız rica ederim. Açıklamanızı bir dini değeri seslendirme olarak görmüyorum, bence siz de bu şekilde lanse etmeyin, zira yazım şekliniz yanlış, yanlış anlamalara sebep veriyorsa bunun okuyan kişilerden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ve bunu bizim dinimiz şeklinde iddialaştırmanız da son derece yanlış.. Kullandığınız herhangi bir delillendirme metodu da göremedim ki sizi ikna etmeye çalışayım burada. İzahlarınızı açık bir şekilde yapmanızı rica edebilirim o kadar.
"Yüzlerce insanın bulunduğu hastane klinik vs.in olduğu bir ortamda yoldan arabasıyla geçen bir tesettürlü hanım bayılan bir erkeğe önce kalp masajı sonra suni teneffüs yaptırıyor sonra ambulans geliyor ve hasta hastaneye sevk ediliyor.
Böyle bir durumda kalan Müslüman hanımlar dinine ve erkek olmasına bakmadan hemen gidip hastaya kalp masajı mı ve suni teneffüs mü yaptırmalıdır. Yaptırmasının hükmü ne olur."

el Cevab: Bir kadının bir erkeğin ağzına ağzını dayayıp suni teneffüs yaptırması bir edep problemi değildir.
Din problemidir. İnsanların dininin ne kadar birikim ve içerik olarak "olmadığını" göstermektedir.
Söz konusu örnekte bir ilk yardım kursu görmüş bayan Müslümanın yabancı bir erkeğe bir kumaş aracılığıyla direk teması engelleyerek suni teneffüs yaptırdığı ve kalp masajı yaptığı görülmektedir.)

--Çocuklarımız neden deist oluyor sorusunun yeri burası değildi ama onu da özetleyeyim.
Deizm yaratıcıyı kabul edip onun vahiy göndermediğini düşünenlerin inancının adıdır.
Deizm eski yunandan beri vardır. Dinlerini iyi öğretmediğiniz çocuklar felsefe derslerinden sadece eski yunan filozoflarının alemi var eden tanrı alemi yarattıktan sonra vahiy falan göndermemiştir. Bu insanların uydurdukları şeylerdir. Şeklindeki anlayışa kapılmaları sebebiyle yaygınlaşmaktadır.
Allah alemi yaratacak kadar güçlüyse bize namaz kılmayı ve örtünmeyi emretmesine ihtiyacı olamaz düşüncesi de deizme götürür. Namaz kılmakta birçok insan için anlamsızdır. Şeriate tabi olmakta...

Mülahaza: Halime Muhtar 
Bende Size bir soru sorayım peki kadın mecbur kalırsa etrafta kimse yoksa ne yapması lazım?
Evet karşısındakinin hayatını kurtarmaya mi yoksa günah diye bırakmaya mı karar versin?

el Cevab: Böyle bir durumda kalsak Allah’ın rızası nerededir diye soruyorsunuz yani?
(İşte bunu ararken kuran ve sünnet Allah’ın kitabı ve sünnetin dili olduğu için Arapça öğreniyoruz. Usulu fıkıh, fıkıh usulü, hadis hadis, ulumul kuran, tefsir, Kuran metni sünnet metinleri sünnetin nakli ilmi olan cerh ve tadil, rivayet ve dirayet tefsiri, kıraat tecvid, edebiyat, tarih, esbabı nuzül, vs. ilimleri uzmanlık boyutunda okuyoruz. Ki Allah’ın rızası nerededir sorusuna elimizden gelen gayreti sarf etmiş olarak cevap verebilelim.
 
Allah’ın rızası bu konuda nerededir sorusunun cevabı için konu hakkında 4 ayrı araştırmanın cevabını göz önünde bulundurmak gerekir.
1- Tedavi ile ilgili hükümleri
2- Yabancı kadın erkek mükelleflerin birbirlerine temas ile alakalı hükümleri
3- Zaruret ve ihtiyaç halinde hangi yasaklar geçici olarak kalkar hangileri kalkmaz ile alakalı hükümleri
4- Kadın mükelleflerin din ve dünyevi sorumluluklarını; erkek mükelleflerin din ve dünyevi sorumluluklarını
Bu hükümleri göz önünde bulundurarak " suni teneffüs" fiilinin içerik ve gayesi açısından incelenmesini ve ona göre hükmünün belirlenmeye çalışması sonucunda;
Kadının Erkeğe Dudağını Dudağına Dayayarak Suni Teneffüs Yaptırması Fiilinin;
1- Haramla tedavi haram olduğundan
2- Kadının yabancı bir erkeğin hayatını kurtarmak için haram olan dudak temasının kullanılması yoluyla tedavi metodu uygulamasının haram olmasından
3- Kadın için bu tür bir durumda zaruret hali oluşmadığından haram fiili işlemesinin zarurete binaen meşru olamayacağından dolayı;
4- Kadınların mükelleflikleri arasında bu tür bir hayat kurtarmanın olmamasından haram olacağı neticesine varılır.
Buraya uzun uzadıya delilleri yazmak mümkündür. Ama uzun cevapların soru cevap şeklindeki formata uygun olmadığı ortadadır.
İki farazi örneği lütfen inceleyiniz.
Faraziye ve hükmü 1:
Bir faraziye olarak Müslüman bir kadın şehvet duymadan bir erkeğe suni teneffüs yaptırıp onun iyileşmesini sağlasa bunun hükmü ne olur denilse işlediği fiil kendisine haram bir fiili -yöntemi kullanarak tedavi olur denilir.

Faraziye ve hükmü 2:
Bir kadın soğuktan donma tehlikesi geçiren bir yabancı erkeği ona sarılarak sıcak halde tutup yardım gelinceye kadar bu halde kalsa, bu tür bir hayat kurtarmanın dinimizdeki hükmü nedir denilse,
cevabımız haram bir fiille bir yabancı erkeğin kurtarılması olacaktır. Bu da caiz değildir. Caiz ve bu metodla kurtarma fiili haram hükmünü alır.
Diğer taraftan suni teneffüs yaptırmanın hayat kurtarmak için caiz olduğunu iddia edenlerin bu tür bir problemde cevaz vermek durumunda olduklarında düşecekleri durumun vehameti ortadadır.

Faraziye ve hükmü 3:
Bulaşıcı hastalık varlığı durumunda veya endişesi olduğunda bir doktorun ya da sağlık görevlisinin suni teneffüs yaptırmaktan kaçınma hakkı var mıdır? Suni teneffüs yapmadı ya da yaptırmadı diye hastaya ihanet etmiş ya da ölümüne sebep olmuş olur mu? Dini açıdan bu sorunun cevabı ten teması haram olan birisine bir kadının ten teması ile teneffüs yaptırması haramdır yapmaz. Bir alet vasıtasıyla ise caiz olur. Olacaktır.  Tıbbi açıdan ise virüs kapma durumu varsa hastaya dokunmaz ancak ekipmanla dokunur. Olacaktır. 


Mülahaza: Adem Şentürk 
İtiraz: Bu tutumun caiz olmadığı kanısıyla bir kişiyi acılı bir ölüme terketmenin vehametininde cevaplanması gerekirdi... İtiraz: farazi olarak verilen 2. fetva kıyasa tam oturmamıştır çünkü kendinde olan birine uzun süreli temas içermektedir... Çünkü 2. fetvaya kıyasen uçurumdan düşen bir kadına erkek elini de uzatmamalıdır dense doğru olur mu?
Not: Bunları muhalefet için yazmadım, böyle bir itirazı faraza olsun diye yazdım.

el Cevab: İnsanlara ve Müslümanlara ve hayvanlara iyilik etmenin sınırı şeriatin haram sınırında biter bitmelidir.
Elinden tutarak bir insanı uçurumdan kurtarmak çok uç bir örnek olmuş. Kadının uçurumda ne işi var. Erkeğin orada ne işi var. 

Denizde boğulmak üzere olan bir kadını kurtarmak deseniz ya da bir kadının boğulan erkeği kurtarması deseniz yine aynı şey. O yabancı erkekle onu kurtaracak kadar yakın ortamda bir kadının ne işi var. Şeriat sınırı gözetilirse bu durum oluşmaz. Ee bunun olduğu ortamda bulunan birisi elbette gidip o kadını kurtarır kurtarmaya çalışır. Dini açıdan caiz olmayan bir şekilde bir insana faydası dokunur.

Böyle bir durumda kalan kimse, trafik kazasında araçta sıkışmış afet sırasında bir başkasının yardımı olmasa kurtulamayacak birisi, sele kapılmış birisi, elektrik akımına kapılmış birisi evinde yangın çıkmış birisi vs. vs… Zorda ve dar da olan birilerine elden gelenin en mahzursuz yöntemiyle yardım etmek elbette ki faziletli ameldir. Salih ameldir. Düşülecek mahzurdan hemen uzaklaşmak ise zaruret halinin vacibidir.

Mülahaza Adem Şentürk : 
fıkıh dersleri kardeşim uçurumun kenarında işi olmayanın donmakla ne işi var. Ayrıca gülme işareti koymuşsunuz ilim konuşurken alaya alınmaz... Yakıştıramadım... Ayrıca Hanefi mezhebinde faraza diye başlayan çok uç örnekler vardır... İlmi temsil ediyorsan adın fıkıh dersleriyse ilmin kemaline yakışan tarzı sizde görmek isteriz ayrıca cevabınızda faziletli amel ile haramdır cümlesi arasında sıkışmışsınız. Bir şey hem faziletli amel olup hem haram olamaz... Zaruretler haramları mubah kılar diye bir usul kaidemiz vardır. Açlıktan ölmek üzere olan biri domuz eti yemesi helal olduğu gibi bu durumda da bence aynı kaide burada da geçerlidir. Çünkü, “bir kişiyi kurtarmak dünya ve içindeki kurtarmaktan daha evladır” hadisi bu konuya ışık tutma açısından önemlidir... Allah’u alem diyelim yine de.

el Cevab: Tebessüm alay değil faziletli ameldir. Sorulan sorulara cevap veren kişinin sizinle alay edeceğini düşünmeniz durumunda ondan size bir fayda gelemez.. Üzüldüm. Tebessümle alay edilme hissine kapılmanız sizin algınızdır. Soruları insanları “ti”ye almak için cevaplayacak kadar değerlendirme ve akıl zaafiyeti içinde değilim. 

Zaruretler her haramı mübah kılmaz. Ten teması dudak teması haramdır. Kadınların sorumlulukları arasında cihat yoktur. Yabancı erkeklerin kurtarılması yoktur. Sorumlu olmadığı şeyle kendi mükellef addeden insanlar sorumlu oldukları haramlardan uzak durmamaya "başkasının hayatını kurtarma şablonunu" bahane etmektedirler.

Modernizmin İslam dünyasına girişi Müslümanların şakülünü kaydırmıştır.
Size tekrar ifade ediyorum.
Size bilgim birikimim çerçevesinde katkıda bulunmaya çalışmak yeterlidir. Müslümanlar sözü dinlerler en güzeline tabi olurlar.